Това са част от изводите в годишния доклад за младежта, разгледан на правителственото заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Докладът представя информация за социално-икономическото положение на младежите през 2016 г. и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции. Изготвен е на базата на проучване на тема "Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната", реализирано от изследователски център "Тренд" през 2017 г. То е поръчано от Министерството на младежта и спорта.

Стигат ли парите

Изследването показва, че повече от 70 на сто от младите хора смятат, че средствата им са достатъчни за пълноценно хранене, закупуване на облекло, закупуване на обувки, заплащане на електрическа енергия и закупуване на лекарства. 98 на сто от българските младежи имат мобилни телефони, а 92% имат достъп до интернет у дома.

Образование и работа

Над 50 на процента от българските младежите смятат, че в населеното място, където живеят, получават добро образование, а над 60 процента заявяват, че има начини да разнообразяват ежедневието си. Работещите млади в по-голям дял са доволни от настоящата си работа, посочват от МС.

Водещата причина за смяна на работното място се явява ниското заплащане - при 30 на сто от младежите.
Позитивна картина се отчита по отношение на оценката за намиране на работа - близо 50 на сто посочват, че са намерили лесно настоящата си работа. Това, което се отчита като негатив е, че 54 на сто не работят по специалността си.

Спорт

По отношение на здравословния начин на живот и практикуването на спорт изводите са, че 32% от младежите се занимават със спорт, а 66% - не. Влияние тук оказва населеното място - в столицата и в областните градове фитнес залите са предпочитано място за спорт, докато в малките населени места и селата основно спортни дейности се извършват навън или у дома.

Гражданска активност

73 на сто от младежите не членуват в граждански организации, което представлява известно намаление, в сравнение с предишни години. Най-много са членуващите в спортни клубове (14,5 на сто), следвани от младежите, участващи в благотворителни/хуманитарни организации.

Близо 50 процента от българските младежи гласуват на изборите.