"Петрокелтик" започна съдебно производство в Шотландия, за да потърси отговорност за нанесени значителни щети от бившия мениджър на "Петрокелтик България".

В това шотландско съдебно производство "Петрокелтик" е получило временни разпореждания от заседание на Съда в Единбург, с които да се попречи на прехвърляне на собствеността върху имуществото на Дейвид Арчър в Шотландия и е разрешило претърсването на имуществото му с цел съхраняване на документи, които могат да бъдат от значение за производството пред шотландския съд.

Върховният съд на Англия и Уелс в подкрепа на шотландското производство срещу Арчър също е издал заповед за блокиране на активи в цял свят, което предотвратява прехвърлянето на активите на Арчър по света.

По информация на "Петрокелтик" в България също са започнали разследвания, вследствие на оплаквания до българските власти във връзка с твърденията, които представляват предмет на производствата на "Петрокелтик" срещу Арчър в Шотландия.

"Петрокелтик" добива природен газ от три блока в шелфа на Черно море - "Галата", "Калиакра" и "Каварна".