Не е пресъхнала реката в Своге, а е пресъхнал Искрецкия карстов извор, от който се захранват Своге и близките села. Това заяви пред БНТ Мария Златкова - геолог и спелеолог.

"Искрецката река не е пресъхнала, тя образува две по-малки рекички - река Козле и Брезенската река. Те се вливат в село Искрец, а след това и в река Искър. Пресъхва карстовия извор, който се намира на Брезенска река, който е пресъхвал и друг път. Разликата между предишните пресъхвания и сегашното е дебита", обясни Златкова.

Тя уточни, че предишните пресъхвания са били при пълноводие пред пролетта - през 1977, 1980 и 1981 г. Като по време на Свогенското земетресение през 1980 г. за 24 часа водата е изчезнала, а тогава дебита е бил много голям.

"По максимален дебит този карстов извор е най-големият в България, който достига до 33-34 хиляди литра в секунда. Именно при един голям дебит водата успява да пробие създалата се подземна тапа в карстовата кухина в пещерата. А сега при маловодие при 250-300 литра в секунда трябва да се акумулира достатъчно енергия, т.е. да се натрупа достатъчно вода, за да успее да пробие", подчерта Златкова.

Според нея, въпрос на време е да се разреши проблемът - най-вероятно до седмица, когато водата ще излезе и то с много по-голям дебит.

Пред БНТ Иво Димов - заместник-председател на НСОРБ и кмет на Димитровград, заяви, че проблемът с водата е много сериозен в цяла България и скандалното е не толкова инцидентните липси на вода или намаляването на питейната вода, колкото, че  ВиК дружествата губят между 62 и 90% от загубите на вода в населените места.

Той уточни, че сериозна политика за решаване на проблемите във ВиК сектора няма на държавно ниво. Цялата отговорност пада върху кметовете и общините.

"Преди няколко години бяха създадени т. нар. ВиК асоциации, в които общините членуват с определен процент, но те реално не могат да взимат решение за решаване на проблемите. А те се решават от съответния ВиК оператор. Изпуснахме доста сериозен ресурс в този програмен период и ще трябва да милиони и милиарди средства, защото бенефициенти бяха ВиК операторите", каза Димов.

Той допълни, че през първия програмен период, когато бенефициент са били общините, проблемът е бил нищожен - усвоиха се тези средства, рехабилитираха се десетки хиляди км водопреносна мрежа. А във втория програмен период това не се случи и най-вероятно скоро няма да се случи", уточни Димов.