Вчера Софийски градски съд е бил уведомен за постъпила жалба от "Бромак" ЕООД във Върховния административен съд (ВАС) срещу акта на БНБ за отнемане на лиценза на Корпоративна търговска банка, съобщиха от съда.

Съгласно чл. 11, ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност в тези случаи производството подлежи на спиране до приключване на административно-правния спор, посочват от съда.
Делото може да бъде спряно още утре.

От решението следва, че докато не се произнесе ВАС, няма да бъде назначен синдик в КТБ.

Обжалването на решението на БНБ не забавя изплащането на гарантираните влогове. То ще започне на 4 декември в 9 банки, имената на които не се съобщават засега.

Актът за отнемане на лиценза може да се обжалва пред ВАС от заинтересованите лица – вложителите, акционерите на банката и други. В случаите, когато този акт не е влязъл в сила поради обжалването му, съдът спира производството до приключване на делата, пише в закона. Това обаче не е пречка за налагане на предварителни обезпечителни мерки.

Откриването на производство по несъстоятелност може да се обжалва само от БНБ, квесторите и прокуратурата.

"Бромак" е 100% собственост на Цветан Василев и притежава над 57% от акциите на КТБ.

Само преди дни Софийски градски съд насрочи делото за обявяване в несъстоятелност на КТБ за 24 ноември от 10.30 ч. Делото трябваше да се гледа от съдия Иво Дачев, който бе избран чрез системата за случайно разпределение.

Миналия четвъртък в съда бе постъпила молба от "Бромак" - фирмата на отстранения от длъжност и разследван за пране на пари шеф на Надзорния съвет на КТБ Цветан Василев. Ден по-късно е внесен документ и от косвено контролираната от Генералния държавен резерв на Султаната Оман "Бългериън акуизишън къмпани", която притежава 30% от капитала на банката.

За молбата на "Бългериън акуизишън къмпани" в деловодната система на СГС има отбелязване, че е за встъпване на акционер. За тази на "Бромак" няма подобен запис, а само, че има приложения.

Тогава по молба на БНБ съдът разпореди обща възбрана и запори на имуществото на КТБ. Постановил е и да бъдат спрени всички съдебни и арбитражни дела срещу банката.

АНКЕТА: Одобрявате ли отнемането на лиценза на КТБ?