По думите й не се очаква отлив, а точно обратното. В заповедното производство на районния съд се образуват делата на кредитори, а всички документи се обработват едва от 18 човека.

Миразчийска каза, че единият от мобилните оператори е предупредил, че това лято на съд за неплатени сметки ще бъдат дадени няколко хиляди длъжници. Така средно на година се образуват десетки хиляди дела. Бройката, според деловодителите, достига дори 50 хиляди.

По закон част от делата трябва да се пазят пет години. Четирите хранилища, в които се събира документацията на Софийския районен съд не са в състояние да поберат новите дела. Стотици папки са наредени по стелажите, а друга част са на земята.

Въпреки решението СРС да се премести в друга сграда, проблемът все още не намира решение. Сградата на бившето ГУСВ не е готова за обитаване, макар преди много време да бяха обявени обществени поръчки. Бюджетът, отпуснат за този ремонт, е близо 5 млн. лева, които все още не са използвани. Миналата година трябваше да бъдат усвоени три милиона лева, но те така и не бяха оползотворени. Парите бяха прехвърлени от ВСС в бюджета за тази година. Причината да се бавят ремонтите са обжалваните обществените поръчки, уточниха от СРС.

През регистратурата на съда на ден минават около 1000 искови молби и преписки. Преписките на прокуратурата са над 100 на ден, а исковите молби - около 150-200. Архивът на Софийския районен съд вече е препълнен. Намира се до обществения санитарен възел в сградата. Разположен е на две нива под земята. Няколко пъти при големи дъждове помещенията са наводнявани. Архивираните дела и тук, както и в деловодствата, се налага да стоят в чували или на земята.