Близо 1 млрд. лв. са изразходвани през последните години за интеграцията на циганите без особен резултат. Това каза вицепримиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, който участва в кръгла маса за Концепцията срещу циганизацията на България.

"Няколко месеца се води един дебат в обществото по тази концепция, която бях лансиралза справянето с циганското население в България. Държа да кажа, че в България има няколко документа, по които е трябвало да се провежда национална политика в тази насока. Те са предназначени основно не толкова да приобщят циганското население към обществото и да го приучат към нормални навици, а към това да направят българското общество толерантно към това, което правят нашите съграждани от цигански произход", посочи той.

Каракачанов смята, че през последните години с финансиране от държавния бюджет и външни програми са изразходвани близо 815 млн. лева за интеграцията на ромите. По думите му голяма част от средствата са използвани от около 500 броя ромски НПО-та, които са се регистрирали, за да усвоят определен финансов ресурс, но без да се свърши нищо реално.

"Резултатите от тези програми са налице и нищо основно не се е свършило. Около 500 човека от държавната администрация са ангажирани в различни структури, като заплатите им са на стойност около 5 млн. лева", отчете още той.

По думите му сумарно средствата, изразходвани за социализацията на циганите през последните години, стават около 1 млрд лева. "Какво бихме могли да направим с всички тези средства, ако стимулирахме грамотната раждаемост или са бяха използвани за българските общности извън страната?", обърна се Каракачанов към участващите в кръглата маса.

"Не сме поканили структури и хора, които са изразили крайно негативно отношение към ромите, защото не е целта да създаваме напрежение, а да търсим реални мерки", посочи той.

Според него срещу мерките в концепцията са насочени и към държавните органи, от които зависи приобщаването на циганското население. "Идеята е да се постави акцент върху социализацията и приобщаването им към общите стандарти и законови норми", каза още той.