Физическата активност играе ключова роля за поддържането на здравето и намалява риска от редица заболявания. Някога, когато хората са били заети предимно с полска работа, животновъдство и занаятчийство, и са се придвижвали в населените си места предимно пеша, дневният им енергиен разход често е надвишавал, този, който са приемали. В съвременния свят облекченият транспорт, все по-голямата трудова заетост на бюро пред компютър, свободният достъп до телевизионни програми, некачествената храна, стреса и късният и недостатъчен сън създават дисбаланс в организма и с това създават предпоставка за развитието на хронични заболявания, които са били чужди за годините преди индустриализацията - затлъстяване, диабет тип 2, рак, ХОББ, сърдечносъдови заболявания и др. Разбира се, некоректно е дапреписваме всичко на движението. Факторите винаги са мултикомпонентни, но в тази статия ще разгледаме специфично как точно физическото движение облекчава и предотвратява развитието на някои сърдечносъдови заболявания и защо е важно да се движим, за да имаме здраво сърце.

Адаптивни механизми, влияещи върху сърдечно-съдовото здраве

Физическата активност стимулира адаптивни процеси в сърдечния мускул. Когато тя се извършва редовно и с достатъчна интензивност, води до различни механизми на адаптация. Например, увеличава се обема на постъпилата към сърцето кръв при всяко съкращение. Това стимулира "разтягането" на сърдечните мускулни клетки (кардиомиоцити) и активира механизми за растеж и адаптация. Този механизъм се припокрива и чрез активацията на различни транскрипционни фактори, като фактора на растеж MEF2, чрез които се регулира експозицията на гени, свързани освен конкретно с растежа, но и приспособяването на сърдечния мускул. Това стимулира синтеза на нови протеини и растеж на миоцитите.

Друг механизъм на действие, който се задейства чрез физическите упражнения, е увеличаването на броя и размера на митохондриите в кардиомиоцитите. Митохондриите са отговорни за производството на енергия чрез оксидативен метаболизъм. Повишената митохондриална биогенеза подобрява енергийния капацитет на сърдечния мускул и неговата способност да работи ефективно при физическо натоварване.

Помпената функция на сърцето се подобрява чрез увеличен синтез на протеинови структури като актин и миозин, които са отговорни за съкращаването на кардиомиоцитите и функционирането на сърцето като помпа.

По отношение на сърдечната съдова система, физическата активност стимулира растежа на нови капиляри в сърдечния мускул, което подобрява кръвоснабдяването и респективно - кислородното снабдяване на тъканите. Това помага на сърдечния мускул да се справи с по-голямо натоварване и да поддържа нормална функцията си.

Тези адаптивни механизми допринасят за укрепване на сърдечния мускул, подобряват кардио-васкуларната функция и поддържане на здравословно сърдечносъдово здраве.

Контрол и понижаване на хипертонията чрез активна физическа дейност

Предвид това, че в България регистрираните хипертоници надвишават милион, а броят на реалните остава спекулативен и че хипертонията е в основата на голяма част от сърдечносъдовите инциденти, физическата активност може да доведе до снижаване на кръвното налягане (хипотензия) и по-ефективната му регулация. Еластичността на кръвоносните съдове се повишава и се подобрява функцията на барорецепторите, които контролират налягането.

И не на последно място, повишената физическа активност намалява нивата на инфламаторните маркери и свободните радикали (чрез осксидативен стрес), които са свързани с повишен риск от сърдечносъдови заболявания.

Подобряване на липидния профил

Физическата активност спомага за повишаване на нивата на "добрия" холестерол (холестерол с висока плътност HDL) и намаляване на нивата на "лошия" холестерол (холестерол с ниска плътност LDL) и триглицеридите, като по този начин директно се намалява риска от атеросклероза и сърдечни заболявания.

Тези всички механизми на действие работят съвместно, за да подпомогнат здравословната функция на сърцето и подобрят сърдечносъдовото здраве. Редовната физическа активност е от съществено значение за поддържането на сърдечносъдовата система в оптимално състояние. А и прави превенция на остеопорозата и артрита, но за това - в следваща статия.