Пътна агенция отвори за леки коли едното платно на АМ "Струма" край Дупница малко след 17 часа в петък. Извършените тестове на носимоспособността на съоръжението при 62-ри км, където преди 10 дни възникна пожар, са потвърдили първоначалните оценки, че е възможно пускане на трафика в платното за София, което е по-слабо засегнато от пожара в депото за отпадъци.

Потърсихме и мнението на експерта по пътища и мостове инж. Ясен Ишев, който е председател на сдружението на Научно-техническите съюзи по транспорта.
Ето какво сподели той пред Dir.bg.

- Г-н Ишев, колко е неприятен според вас инцидентът с пожара под моста на магистрала "Струма" и доколко огънят е увредил конструкцията?
- Не мога да бъда много точен, защото нямаме преки наблюдения и анализ на аварията. От Научно-техническите съюзи по транспорта искахме да направим обследване на мястото, защото имаме редица специалисти по съоръжения, но за момента от АПИ ни казаха, че няма проблем това да се случи на един по-късен етап. Иначе щетите по моста може да произтекат от това, че части от конструкцията са били подложени на висока температура продължително време от възникналия пожар. При високи температури якостните и деформационни характеристики на бетона и стоманата се променят вследствие на три основни фактора - физико-механични изменения, химически процеси и нееднородното температурно удължение на тези материали. Основният фактор, влияещ върху повредите, зависи от това колко време и на каква температура са били подложени елементите на конструкцията.

- Какви щети виждане на пръв поглед?
- Казаха, че на мястото, където е бил може би най-силният огън, има откъртени парчета от бетона на колоните. Явно и там се очаква да бъдат най-големите щети.

- Едното платно вече е отворено за движение. Това подсказва ли, че пораженията по него не са много големи?
- След като са преценили, нямаме основание да не вярваме. Работна група от специалисти, определени от Агенцията, са посетили съоръжението и се очаква да излезе доклад. Те имат данни, на които да се позоват и при такова изказване. Искам да кажа, че изпълнителят и проектантите също могат да бъдат много полезни в така създалата се ситуация, защото отсечката е още в срока на 10-годишната си гаранция.

- Това какво означава? Изпълнителят едва ли е предвиждал пожар под моста, когато говорим за гаранция?

- Пожар под моста е трудно предвидимо обстоятелство, но като цяло по време на експлоатация би могло теоретично да се случи, да кажем, че може един камион-цистерна, който превозва бензин, да катастрофира, да падне в близост до съоръжението и да се запали. Щетата не би била по-малка. Но все пак става въпрос за пътен инцидент, за който пътните служби трябва да имат вариант за спешен авариен ремонт, както се прави по европейските страни.

- Какво трябва да се направи сега, за да се обезопаси бързо мостът?
- Има конструктивни техники и решения, които може да се използват. На най-пострадалите колони може да се направи една стоманена конструкция, която да ги обхване от всички страни и укрепи допълнително. Впоследствие могат да се вземат и други решения, но движението няма да се спира. Има различни възможности. Вярвам, че хората, които вече са обследвали мястото, ще подходят професионално към решаването на проблема. Според мен за около две-три седмици след вземане на решение, мястото на инцидента може да се укрепи така, че да се пусне движението и в двете посоки на магистралата.