Службата в доброволния резерв е срочна - до шест месеца. Това гласува парламентът в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Депутатите приеха на второ четене предложените от правителството промени, предава БТА.

Срочната служба включва период от време, през който пълнолетен български гражданин преминава военна подготовка и изпълнява задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист.

Финансовото осигуряване е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

Срочната служба включва начална военна подготовка, специална, изпълнение на задачи в състава на военни формирования на въоръжените сили като на резервистите се полага платен отпуск от осем работни дни.

При привеждане на въоръжените сили или на част от тях в по-висока степен на бойна и оперативна готовност резервистите и техниката-резерв се извикват на активна служба.

Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация в т.ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Парламентът записа, когато договорът за служба в доброволния резерв се сключва само за периода на подготовката и участието в операция или мисия, извън територията на страната, кандидатите за резервисти, за назначаването на които се изисква медицинско или друго специално образование, да могат да са и лица, назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

При прекратяване договор за служба в доброволния резерв органите по военен отчет уведомяват работодателя/органа по назначаване на резервиста.

За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност, за която е сключен договорът, и присвоеното военно звание, записаха депутатите.

"Дванайсет години след решението за въвеждане на професионална армия, никой не иска да приеме, че доброволна служба няма да има, ако не стане атрактивна и съпоставима с другите професии", коментира Кольо Милев от БСП.

По думите му, не се знае колко души доброволно ще служат срещу 1000 лв. заплата и дали работодателите са готови да пуснат някого да служи доброволно и после да го върнат обратно на работа.

"За миналата година кадровата служба надхвърля броя на напусналите въоръжените сили, опонира му Милен Михов от "Обединени патриоти". - Освен това през 2020 г. в течащи конкурси броят на кандидатстващите за кадрова военна служба многократно е надхвърлил броя на обявените позиции в някои видове въоръжени сили и е бил едно към над десет души. Доброволната военна служба е възможност за кадрова военна служба или попълване на резерв."

Гражданите на Република България в двата етапа за придобиване на средно образование се обучават за усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили, записа НС.

Обучението се осъществява в часа на класа, в рамките на не по-малко от общо десет учебни часа от определените часове на класа.

То се извършва от военнослужещи или цивилни служители от въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, преминали подготовка за обучение на ученици.

Студентите, български граждани, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", и тези с висше образование могат да кандидатстват във висше военно училище за придобиване на квалификация "офицер от резерва", ако отговарят на определени изисквания, сред които да не навършват 40 години в годината на кандидатстване.