Фондацията "Център по приложни изследвания и иновации" е учредена от Кирил Петков и от мен, за да обучава студенти в областта на иновациите и предприемачеството, но не е получила нито един лев от държавата. Никога не е кандидатствала за достъп до каквито и да е публични средства, заявява в отворено писмо служебният министър на образованието и науката чл. кор. проф. д-р на химическите науки Николай Денков, съобщи пресцентърът на МОН.

Той информира, че "през последните дни редица жълти медии тиражират манипулативна смесица от истини, полуистини и откровени лъжи, навързани помежду им чрез странна псевдологика, в опит да дискредитират министри от служебното правителство". Тъй като в една от медийните спекулации за "кроеж за обир по Харвардски" беше замесено и моето име, искам да изложа конкретни факти. Защото, както е казал Талейран: "Има по-страшно оръжие от клеветата: истината".

Денков обяснява, че Фондацията "Център по приложни изследвания и иновации" е учредена от Кирил Петков и от него, за да обучава студенти в областта на иновациите и предприемачеството, като през обучителния курс за 5 семестъра са преминали 119 студенти от СУ "Св. Климент Охридски", от Медицинския университет в София и от други висши училища.

"Обучението е безплатно! Лекциите се водят от едни от най-добрите специалисти в страната, а също и от няколко висококвалифицирани българи, които работят в чужбина. Те работят безплатно!", заявява министър Денков.

В писмото си образователния министър информира, че "част от завършилите курса, след представяне на курсова работа, развиват иновативните си идеи, използвайки апаратурата в Центъра по приложни изследвания и иновации. Безплатно!".

"Фондацията "Център по приложни изследвания и иновации" не е получила нито един лев от държавата. Никога не е кандидатствала за достъп до каквито и да е публични средства. Няма и да го направи, защото нейната основна дейност е да обучава студенти по иновации и предприемачество - безплатно! Ето защо внушението за "готвено източване на милиони от Фонда на фондовете" чрез тази фондация е напълно несъстоятелно! От публикуваните в Търговския регистър финансови отчети няма как да се види осъществяваната обучителна дейност, защото тя е безплатна и не изисква извършването на финансови операции. Полученото финансиране от фондацията "Америка за България" е използвано изцяло за ремонта на базата и лабораториите на Центъра по приложни изследвания и иновации, в които безплатно се обучават студентите. Отказът от правата върху управлението и участието във фондацията "Център по приложни изследвания и иновации" от страна на учредителите му е направено по стандартна процедура, която използват всички министри преди подаване на декларациите си в КПКОНПИ", заявява Николай Денков.

"Като настоящ министър на образованието и науката не съм подписал нито един документ, свързан с разпределение на "милиарден ресурс от европейски средства за иновации". Бюджетът от около 500 млн. лв. за научни изследвания по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" е отдавна разпределен на конкурсен принцип", коментира министър Денков и добавя:

"Изпълнението на проектите по тази програма върви по план, заложен от предишни министри в годините назад, и се следи от редица национални структури извън МОН - Комитет за наблюдение на програмата, ОСЕС и др.".