15 мерки, които могат да бъдат приети на ниво министерства и да бъдат реализирани в рамките на месец, представиха премиерът Николай Денков и екипите на четири ведомства. 

"През последните дни и седмици в медиите се появи информация за много, някои от които тежки, случаи на насилие. В един момент като че ли избухна тази информационна вълна от нови случаи. Изглежда като епидемия от нови случаи. Моето усещане е, че това е било скрита епидемия от години. Сега, окуражени от подкрепата на обществото, много повече хора решиха да разкажат за техните конкретни проблеми. Насилието няма да се пребори само. Трябва да направим всичко по силите на държавата да намалим риска от него", заяви премиерът акад. Николай Денков. 

По думите му почти всички мерки са на ниво Министерски съвет и министерства, изискващи координация между институциите. Имало и такива, свързани с изменение на законодателството. "Нашият ангажимент е след месец да ви кажем какво вече е въведено в действие", посочи министър-председателят.

На 2 август заради случая "Дебора" той възложи на министрите на вътрешните работи, на труда и социалната политика, на правосъдието и на образованието и науката в рамките на седмица да идентифицират неработещите механизми за справяне с насилието в управляваните от тях сфери и да посочат възможности за тяхното подобряване. 

На днешната среща е направен преглед на цялата налична информация, въз основа на която са формулираните мерки, насочени както към превенцията срещу насилието, така и към подпомагане на жертвите от него, изтъкна министър-председателят.

Премиерът даде за пример обсъжданата възможност да се прецизират текстовете в законодателството, свързани с ранните бракове сред малолетните деца. "Това е голям проблем и също е форма на насилие, по която трябва да се работи", отбеляза Николай Денков.

Снимка: БТА

Мерките на образователното министерство: психолози, ментори и медиатори 

Пръв мерките, които ще предприеме ведомството му, представи министър Галин Цоков. По думите му ще се финансират мерки за работа с родителите на ученици. Предвижда се и да има екипи за медиация на конфликти в семейството. 

"В рамките на образователните институции има различни прояви на агресия на насилие, както по отношение на децата, така и към учителите. Това са белези и за насилие в самото семейство, затова трябва да се работи и с родителите", изтъкна министърът.

Проф. Цоков определи психолозите като особено важен елемент в процеса за справяне с агресията. "Ще търсим възможности през следващата година да бъде увеличен броят на психолозите. Те ще бъдат насочени предимно към детски градини и училища, в които има по-голям брой прояви на агресивно поведение и насилие", добави министърът на образованието и науката. 

Министър Галин Цоков

Снимка: Булфото

Важна роля имат и менторите, убеден е той. В над 30 училища ще има ментори. Целта е през следващата година те да могат да действат на територията на отделните области и да провеждат консултации в училища с по-сериозни прояви на тормоз, посочи той. 

От тази година стартира и национална програма за личностното развитие. По думите на Цоков чрез нея ще бъдат финансирани дейности за работа с родителите. Той изтъкна, че мерките против насилието трябва да започнат и в семействата. Министърът добави, че се очаква националната програма да бъде разширена, за да обхване и детските градини, освен училищата. 

Изграждане на екипи за медиация на конфликти е друга мярка, която ще бъде във фокуса на Министерството на образованието и науката. Цоков посочи, че педагозии и психолози, заедно с родителите, ще търсят решения в една или друга конфликтна ситуация.

Според министъра на образованието са нужни мерки и в посока развитието на емоционалната интелигентност на децата. Той обясни, че са заснети два филма, свързани с борбата срещу насилието, които са с участието на студенти от НАТФИЗ.

Мерките на социалното министерство: мрежа от специализирани услуги за възрастни и деца, жертва на насилие

Заместник-министърът на труда и социалната политика Мая Василев пък обяви, че ще бъде предложено развитие на мрежа от специализирани услуги за възрастни и деца, жертва на насилие, които са достъпни за всички пострадали. По думите ѝ са набелязани "по-краткосрочни и по-спешни мерки".

"Необходимо е да има минимум по една такава услуга във всяка една област на България. Тези услуги могат да включват различни пакети за превенция и за подкрепа на жертвите на домашно насилие, основано на пола, например медицински, юридически, социални и психотерапевтични дейности. Създаването им трябва да бъде включено в Националната карта на социалните услуги, която се изработва в момента и ще бъде готова до края на 2023 г. Към момента услугите за подкрепа на жертви на насилие не са достатъчни и не са равномерно разпределени на територията на страната", смята заместник-министърът на труда и социалната политика.

Мая Василева изтъкна и необходимостта от подготвянето на Национална програма за превенция срещу насилие.

Тя обяви още, че ще бъдат създадени шест специализирани екипа в шестте икономически региона на страната, които да работят в координация по прилагане на набелязаните мерки срещу насилието. Ще бъдат предприети и действия по повишаване на информираността на обществото, отбеляза Василева. 

Мерките на правосъдното министерство: Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев подчерта, че ведомството му е било водещата институция при разработването на големите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, които били обнародвани през втората половина на юли месец.

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев

Снимка: БТА

Създаден е Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие, чийто председател ще бъде вицепремиер. Заместник-председател ще бъде министърът на правосъдието. Предвидено е и създаването на Национална информационна система, в която ще се събират данни за всички случаи на домашно насилие.

Мерките на вътрешното министерство: Сектор "Домашно насилие" към ГДНП

Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова пък заяви, че от 15 години МВР е ангажирано активно с темата за домашното насилие и превенцията му. 

"В частност ГДНП е водещата структура в министерството. Важно е да отбележа, че поне от 10 години във всички областни дирекции функционират регионални координатори за защита и превенция от домашно насилие. Те имат контролно-методически функции, осъществяват контакт с НПО-та, социални служби, психолози и съдействат за оказването на правна помощ", посочи тя. 

И избори какво е създадено към момента. Към ГДНП е създаден сектор "Домашно насилие", който да осъществява методическото ръководство над тези областни координатори. Има експертен съвет за създаване на автоматизирана информационна система (АИС), която да осигури възможността за въвеждане, обработка и съхранение на данните, свързани с домашно насилие.