Комисия от Министерството на правосъдието ще провери днес в Ловеч обстоятелствата около отклонилия се затворник. Това каза пред депутатите в Народното събрание зам.-министърът на правосъдието Николай Проданов, който предостави информация по искане на групата на БСП.

Проданов обясни, че към 10.30 час вчера служител на фирма, с която държавното предприятие "Фонд затворно дело" има договор за отдаване на труд, е информирал ръководството на затвора в Ловеч, че един от работещите лишени от свобода се е отклонил от работния обект.

Беше ни докладвано незабавно, до обяд беше сформирана комисия на най-високо равнище, която днес е в Ловеч и ще извърши проверка на обстоятелствата около този инцидент, посочи той. Проверката ще покаже какъв е конкретният проблем. Вероятно се касае за грешна преценка на ръководството на затвора дали този човек да бъде пускан на работа на открит външен обект, посочи Проданов.

Към вчера в общежитията от открит тип в цялата страна е имало 1899 души лишени от свобода, каза той. В рамките на вчерашния ден 802 от тях са били на работа на външни открити работни обекти, където по принцип няма охрана, допълни зам.-министърът.

Проданов заяви, че от 2009 г. насам има една устойчива тенденция за намаляване на отклонилите се затворници и те са под 10 души на година. Той съобщи статистически данни за отклонилите се от общежития от открит тип затворници. През 2005 г. те са били 17, през 2006 г. - 27, през 2007 г. - 49, през 2008 г. - 45, през 2009 г. - 5, през 2010 г. - 8, през 2011 г. - 3, през 2012 г. - 10, през 2013 г. - 7, през 2014 г. - 6, през 2015 г. - 11, през 2017 г. - 8, през 2018 г. досега - 5.

Въпросът според зам.-министъра има и принципно измерение. "В нашата теория се отделя едно значимо място на превъзпитанието на лишените от свобода. За съжаление промените в икономическата конюнктура не ни позволяват да организираме значима стопанска дейност на територията на самите затвори. Работата на тези открити работни обекти е сериозна алтернатива за полагане на труд от лишените от свобода. Ние на този етап не бихме могли да се лишим от тази алтернатива", заяви Проданов.

Трябва да си поставим въпроса какви места за лишаване от свобода подхождат на демократична България - да наблегнем на труда и превъзпитанието на лишените от свобода или да наблегнем на изолацията на тези хора, заяви Проданов. Това е важен обществен въпрос, който стои и на вашето внимание, обърна се той към депутатите.

От БСП възразиха срещу това, че в зала не са министрите на правосъдието и на вътрешните работи. От левицата поискаха зам.-министърът да каже какви мерки са предприети по случая, но председателстващият заседанието Емил Христов обясни, че това не е процедура по парламентарен контрол и не допусна да му се задават повече въпроси.