БАН създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование "Институт за изследване на атмосферата, климата и водите", в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния Национален институт по метеорология и хидрология /НИМХ-БАН/, което ще функционира от 1 януари 2019 г. От същата дата ще функционира и НИМХ към МОН, съобщиха от Учредителния съвет на Института за изследване на атмосферата, климата и водите на БАН.

Новият институт към БАН се създава с решение на Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) от 25 септември 2018 г. след като досегашният НИМХ поиска да се отдели от Академията заради постоянно недофинансиране на дейността им и серия протести в резултат на това.

В съобщението на учредителния съвет на новата структура на БАН се казва още, че във връзка със започналата процедура за създаване на ново самостоятелно научно звено към БАН е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление.

Учените, които ще работят в Института за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН, ще преминат към него от НИМХ-БАН със запазване на научните си степени и академични длъжности по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и при спазване на чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда, и в съответствие с разпорежданията на Устава на БАН.

Съгласно изявленията на министър Красимир Вълчев пред Общото събрание на БАН и в медиите, те ще запазят проектите си и условията за работа, в т.ч. ползваната научна инфраструктура.

На свое заседание на 31 октомври 2018 г. Управителният съвет на БАН обяви конкурс за директор на Института за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН със срок за подаване на документи до 30 ноември 2018 г., се отбелязва още в съобщението на БАН.

Този ход на БАН означава, че няма даде цялата собственост на НИМХ, на която се счита за собственик.