След публикуването за обществено обсъждане на проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г. БАН е предприела действия за закриването на Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/.

"Ако НИМХ бъде закрит преди 1 януари, това означава, че "се затрива" Националната хидрометеорологична служба на България и ние не можем да съживим юридически мъртъв човек и биологично не можем да го съживим. Явно става въпрос за целенасочени действия от страна на БАН", заяви на пресконференция днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след среща с ръководството на НИМХ в отговор на обявеното от ръководството на БАН, че се оттеглят от споразумението с НИМХ заради предложението в Закона за държавния бюджет НИМХ да излезе от Академията с цялото си имущество и архив.

Закриването на НИМХ при публикуването на проектозакона за бюджета има ясна цел да не може да се осъществи преобразуването на института или то да стане при "една куха структура", заяви образователният министър. Той съобщи, че днес е изпратил писмо до БАН, в което ги предупреждава за последствията от техните действия.

Вълчев постави въпроса: "защо БАН отказва прехвърлянето на метеорологични станции, на кутиите, на балоните и на всички останали неща". Ако останат хора и собственост в БАН, готови сме да подпишем споразумителен протокол и повярвайте ми, не искам да ощетявам БАН, увери Красимир Вълчев. Той каза, че се предвижда НИМХ да се преобразува в институт по член 60 от Закона за администрацията.

Бившият директор на НИМХ проф.Христомир Брънзов каза, че с оттеглянето на БАН от споразумението означава, че вече между БАН и НИМХ няма споразумение и нещата се връщат в позицията от август-септември. Притеснени сме и от решението за спешно и срочно закриване на НИМХ от Общото събрание на БАН, заяви проф.Брънзов и съобщи, че на 26 октомври в НИМХ е получено писмо, в което се съобщава, че ОС е открило процедура за закриването на НИМХ.

Изненадан съм, че БАН говорят за национализация на собствеността им, голяма част от тази собственост е постъпила в БАН още с вливането на НИМХ в Академията преди повече от 60 години, каза министър Вълчев. Той говори и за няколко неверни твърдения, заявени от страна на БАН. Първото от тях е за това, че никога при премиера не е ставало дума с какъв законов акт ще се извежда НИМХ от БАН, заяви министърът. По думите му бюджетът на НИМХ е съгласуван с Академията и не е вярно, че учените, които искат да останат в БАН, няма да могат да го направят. "Оставаме с усещането, че БАН целенасочено търси конфронтация с държавата", коментира министър Вълчев.

Той припомни, че субсидията на БАН за 2017 г. беше близо 78 милиона лева, а за 2018 г., общо с научните програми и със средствата за стипендиите на докторантите, има над 50 процента увеличение на субсидията на БАН в рамките на година. "Такова увеличение не е имало в предходни години, няма и за други публични организации", заяви министър Вълчев. От БАН съобщиха днес, че субсидията им за 2018 г. е 98 милиона лева, а за 2019 г. се предвижда да е над 94 милиона лева.