Със Закона за държавния бюджет не може да се отчуждава имущество, както това се предвижда да стане с Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ в преходните и заключителните разпоредби на проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г. Това заяви на пресконференция председателят на Общото събрание /ОС/ на БАН проф. Евелина Славчева.

Според параграф 1, ал. първа, и параграф 3, ал. 1, от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет НИМХ се изважда от БАН и "се прикрепя" към Министерството на образованието и науката изцяло - с имуществото и с архива, без забележки, че някои учени може да искат да останат в БАН, обяви председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Ние сме против отделянето на НИМХ да стане чрез законов акт, а да се осъществи "по нашите правила", добави той. Против сме и срещу параграф 6, който противоречи на автономията на Академията и на Закона за БАН, посочи акад. Ревалски.

С тези преходни и заключителни разпоредби в проекта на Закона за държавния бюджет се отнема имущество на БАН, което е противоконституционно, заяви заместник-председателят на БАН член-кореспондент Васил Николов. На въпрос, ако Законът за държавния бюджет се приеме в този вид за НИМХ, какво ще направят от БАН, проф. Евелина Славчева отговори, че "има Конституционен съд".

Акад. Ревалски каза, че в споразумението, подписано с НИМХ на 18 септември, е казано, че въпросите с отделянето на института ще се решат от Общото събрание на БАН. От Академията сме взели решение да предоставим на НИМХ безвъзмездно за ползване за един дълъг период /за четири години/ имуществото, ще се направи инвентаризация и "ще се види кое ще отиде към тях и кое ще остане в БАН", заяви председателят на Академията.

Проф. Славчева добави, че трябва да има списък, в който да се опише собствеността на отделните имоти и да се реши какво ще се случи с всеки от тях. Това е сериозна работа и тя изисква участието на експерти, на юристи и затова е този срок за имотите от четири години, добави тя. От БАН поставиха и въпроса за интелектуалната собственост на учените от НИМХ, които имат научни публикации, принадлежащи на авторите им, на организацията, в която работят, но и са собственост на Академията.

Проф. Славчева каза, че ако останат преходните и заключителните разпоредби в проектобюджета, като краен вариант може да има и по-остри форми на протест, включително и улични протести и шествия.

Бюджетът на БАН за 2019 г. се предвижда да е 94 милиона и 112 000 лева, съобщи акад. Ревалски и добави, че има и 10-процента за увеличаване на възнагражденията в Академията. За НИМХ не знаем какъв е предвиденият бюджет за 2019 г., тъй като той е в бюджета на МОН, каза акад. Ревалски. Той добави, че бюджетът на БАН за 2018 г. е 98 милиона лева.