Крехкото примирие около развода между Българската академия на науките и Националния институт по метеорология и хидрология беше нарушено от предложения от правителството проект за бюджет за догодина, като в него е записано, че от 1 януари Институтът по метеорологията и хидрологията стават звено към Образователното министерство.

"Според мен става дума за някакъв изкуствен конфликт. Няма конфликт между нас. Още на 30 август управителният съвет реши за отделянето на института от академията. На 10 септември общото събрание потвърди това решение и от тогава с няколко общи събрания се работи именно в тази посока. На 18 септември беше подписано споразумение между нас, академията, министерството и профсъюзите и академията работи по това споразумение. С проекта за бюджет беше нарушено именно това споразумение, тези стъпки, които са предвидени, които ръководството на академията следва и следва, така че до края на годината да бъде изпълнено това решение и изведнъж се появиха преходните и заключителните разпоредби, които са в разрез с това споразумение. Нещо подобно не е предвидено в споразумението за изваждане на института с цялото му имущество, с всички хора", каза зам.-председателят на БАН проф. Васил Николов пред БНТ.

Той обясни, че, както и министър Вълчев е казал, че трябва да се погрижат за хората, които искат да останат в академията и общото събрание на академията е създала ново звено и за да започне преходът, който е предвиден в споразумението, е необходимо да се започне процедура по закриване на института в рамките на академията, за да бъде създадено новото звено към Министерския съвет.

Според временно изпълняващия длъжността директор на НИМХ проф. Пламен Нинов най-важното нещо е въпросът за имотите и попита проф. Николов "Има ли в дирекция "Управление на имоти" документи за нашата собственост и тайна ли са нашите имоти за БАН?".

"Инвентаризация на имотите в момента е абсолютно необходима, тъй като всички документи се намират в БАН", каза още Нинов.