България работи по внедряването на U-space въздушно пространство за управление на трафика с дронове, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Създадена е работна група от ведомството и от представители на "Гражданска въздухоплавателна администрация". Тя е под ръководството на служебния заместник-министър Николай Найденов.

От министерството разясняват, че U-space е европейската система, която се разработва за управление на безпилотния трафик с дронове. Това е набор от специфични дигитални услуги и процедури, предназначени да осигурят безопасен и ефективен достъп на операторите на дронове до въздушното пространство. Става въпрос за географска зона за дронове, определена от всяка държава членка.

Внедряването на U-space се осъществява постепенно в цяла Европа поради нарастващата необходимост от услуги и технологии за управление на безпилотния трафик.

Част от дейностите, които е възможно да се извършват с помощта на дронове, са картографиране, инфраструктурни инспекции, прецизно земеделие, доставка на стоки, електронна търговия.

Целта на U-space е да се постигне автоматизирано управление на дроновете, което позволява голям брои операции, много от които едновременни. Процесът трябва да бъде интегриран с настоящата система за управление на въздушното движение.

Подготвен е Проект на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори, който предстои да бъде подписан от министъра на транспорта и съобщенията.

През октомври в София се състоя международно изложение на дронове. По време на откриването на изложението зам.-министър Николай Найденов заяви, че ще бъде осигурена възможност за равен достъп до пазара на икономически оператори за предоставяне на U-space услуги, както и за определянето на точните географски зони. Те ще са съобразени с правилата за безопасност и сигурност, като ще се изисква предварително разрешение за експлоатация или забрани за използване на дронове.