Автобус-амфибия ще превозва пътници през река Дунав между Румъния и България. Автобусът е закупен от окръжния съвет на Кълъраш в рамките на проект по програмата ИНТЕРРЕГ Румъния-България V-А. Това съобщи Богдан Мушат, ръководител на съвместния секретариат в Регионалния офис в Кълъраш за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България, на първата трансгранична конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще". Конференцията се провежда в Букурещ, а участниците в Русе са включени във форума онлайн, предаде БТА.

Автобусът е на стойност около 900 хиляди евро (4,57 млн. леи) и е закупен от Унгария, където от 2009 г. се движат подобни превозни средства-амфибии в река Дунав и предлагат на туристите атрактивно пътуване, съобщиха румънски медии, когато през ноември миналата година бе направен успешен тест на превозното средство.

Според информацията в румънски медии подобен автобус се използва и в Португалия, но в случая на Румъния автобусът-амфибия ще изпълнява ролята на ферибот само за пътници между Кълъраш и Силистра.

Превозното средство е наречено Frog Bus и разполага с 35 места. Автобусът е закупен в рамките на проекта "Подобряване на безопасността на корабоплаване по река Дунав в трансграничния район Кълъраш-Силистра".

На трансграничната конференция днес в Букурещ Богдан Мушат представи резултатите от два съвместни проекта по програмата ИНТЕРРЕГ Румъния-България V-А - за подобряване на безопасността на корабоплаване по река Дунав в трансграничния район Кълъраш-Силистра и за развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на еврорегион Русе-Гюргево с паневропейския транспортен коридор №7.

Общо 11 километра водни пътища са изградени и подобрени в рамките на първия проект, който включва инсталиране на маяци в 5-километров участък на ръкава Борча на река Дунав, нови речни гари в Кълъраш и Силистра, съвременни зони за отдих и развлечения по крайбрежието. В рамките на проекта община Кълъраш е закупила автобуса-амфибия, а от българска страна е закупен електрически катамаран, разказа Мушат.

Снимка: БТА

По втория проект за развитие в еврорегион Русе-Гюргево са постигнати 8 км подобрени вътрешни водни пътища, изпълнена е рехабилитация на кея на пътнически терминал Русе и са подобрени навигационните условия на три корабни места.

В румънската част е изграден кей и е развита зоната около канала "Свети Георги", а крайбрежието е превърнато в приятна зона за отдих и развлечения, посочи ръководителят на съвместния секретариат в Регионалния офис в Кълъраш за трансгранично сътрудничество за границата Румъния-България.

Проектът "Европа на Балканите: Общо бъдеще" се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект "Европа в България: Общо бъдеще". Сред целите на проекта са: по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване.