8 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при основния ремонт на "Дунав мост" при Русе и Гюргево, на път I-2 Русе - Разград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Отворените оферти са на:

  • ДЗЗД "ДУНАВ МОСТ-ПИИ - СТРОЛ" с участници: "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД и "СТРОЛ-1000" АД - 707 000,00 лв. без ДДС;
  • "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД - 354 562,89 лв. без ДДС;
  • "ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ" ЕООД - 530 200,00 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД "КОНСУЛТАНТИ 2018", в което са: "СТРОЙНОРМ" ЕООД и "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 497 300,00 лв. без ДДС;
  • "Надзор Дунав мост 2023" ДЗЗД, в което участват: "ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, "Строй тех надзор" ЕООД - 347 647,00 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД "ГРУПА-21" с участници: "ТРАНСКОНСУЛТ - ГРУПА" ЕАД и "ЛОГИСТИКА 21" ЕООД - 486 335,00 лв. без ДДС;
  • Обединение "ИПС - Дунав мост", в което са: "ТЕСТ КОНСУЛТИНГ" ООД, "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА" ООД и "ИПСИЛОН КОНСУЛТ" ЕООД - 1 329 575,00 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД "ПТДМ", с участници в обединението: "ТРИ-ЕС" ЕООД, и "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД - 1 248 000,00 лв. без ДДС.

Изпълнението на поръчката за строителен надзор е в два етапа. Първият е изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" на предоставения технически проект. Вторият е упражняване на строителен надзор по време на строителството.

В момента АПИ провежда и обществена поръчка за избор на изпълнител на основния ремонт на мостовото съоръжение. На 29 септември бяха отворени постъпилите три оферти. Тръжната комисия продължава работата си по разглеждането им.

Основен ремонт на Дунав мост до момента не е извършван. Преди повече от 22 години е правено укрепване на фугите, а през 2011 г. е подменена хидроизолацията и асфалтовата настилка.

Изработеният технически проект за ремонт на съоръжението предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, на панелите, хидроизолация, нови ограничителни системи, маркировка и др. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 730 календарни дни, а на обществената поръчка за надзор 790 дни.

Изискването на АПИ към бъдещия изпълнител е при стартиране на ремонтните дейности да не се спира движението по Дунав мост. Работният процес трябва да е организиран така, че трафикът да преминава безопасно в едното платно.