Работещите в администрацията на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ вече няма да са държавни служители, което ще позволи да бъдат увеличени възнагражденията им. Това реши парламентът, който прие на второ четене текстове от промените в Закона за енергетиката.

Дейността на администрацията в КЕВР се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, записаха депутатите.

Основните месечни възнаграждения на служителите на Комисията ще се определят от председателя съгласно вътрешни правила за работната заплата и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.

Служителите на Комисията ще могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.

"Защо ни беше да намалим нивото на работещите в КЕВР и от държавни служители да ги направим служители по трудови правоотношения", попита Рамадан Аталай от ДПС. Той призова да се запази нивото на независимост на КЕВР. Да останат държавни служители, опазени от закона и от всяка политическа намеса, ако има такава.

Делян Добрев  от ГЕРБ обясни, че това е предложение на самия регулатор. "Ако не го подкрепим, тези служители ще останат с максимални заплати от 2 000 лева като държавни служители, а средната издръжка на работещ в енергетиката е 3 500 - 3 600 лева", коментира той. Добрев призова да се даде възможност в регулатора да бъдат назначени качествени хора, като  се изравнят възнагражденията им с тези за сектора "Енергетика".