Във вторник, 15 март 2022 г., Русия официално напусна Съвета на Европа, като връчи заявлението за това на генералния секретар на организацията Мария Пейчинович-Бурич. Това се посочва в изявление на Министерството на външните работи на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

"Държавите от НАТО и Европейския съюз, злоупотребявайки с мнозинството си в Съвета на Европа (СЕ), последователно превръщат тази организация в инструмент на антируската политика, отказвайки се от равнопоставен диалог и всички принципи, на които тази общоевропейска структура беше създадена. На 25 февруари те взеха дискриминационно решение за преустановяване на представителството на Русия в управителните органи на Съвета на Европа", се казва в изявлението.

"При такива условия страната ни няма да остане в Съвета на Европа. На 15 март генералният секретар Мария Пейчинович-Бурич беше официално уведомена за оттеглянето на Руската федерация от организацията", отбелязаха от външното министерство.

От дипломатическото ведомство подчертаха, че тези, които принуждават Русия да предприеме тази стъпка, ще носят пълна отговорност за унищожаването на общото хуманитарно и правно пространство на континента, за последствията за самия Съвет на Европа, който без Русия ще загуби своята общоевропейска значимост.

В същото време в изявлението на МВнР се подчертава, че, напускайки Съвета на Европа, Русия остава отворена за прагматично и равноправно взаимодействие с членовете на Организацията по въпроси от взаимен интерес и в рамките на тези конвенции, по които Русия решава да продължи работа.

От ведомството отбелязаха, че след като напусне Съвета на Европа, Русия ще продължи да спазва вече приетите решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), ако те не противоречат на Конституцията на Руската федерация.

"Разпоредбите на основните договорни правни актове на Съвета на Европа са включени в руското законодателство. Изпълнението на вече приети решения на Европейския съд по правата на човека ще продължи, ако те не противоречат на Конституцията на Руската федерация", се казва в документа. 

В мотивите си за решението да напуснат организацията от МВнР отбелязват, че "обединителният потенциал на Съвета на Европа е унищожен от страните от НАТО и Европейския съюз. "Те виждат в тази организация само средство за идеологическа подкрепа за своята военно-политическа и икономическа експанзия на изток, налагане на изгоден за тях "ред, основан на правила", а всъщност - "игра без правила". Институциите на Съвета на Европа, включително ЕСПЧ, се използват системно за оказване на натиск върху Русия, за намеса във вътрешните й работи", подчертаха от руското външно министерство.

Организацията е затънала в двойни стандарти. "Желанието ни да насърчаваме обединяваща програма в съответствие със задачите и целите, формулирани в Хартата на Съвета на Европа, беше пренебрегнато. По-специално, всички опити да се привлече вниманието към тежкото положение на хората в Донбас, които бяха подложени на варварски обстрел в продължение на осем години се натъкнаха на стена на безразличие", се казва в изявлението.

Организацията всъщност е загубила многосекторния си характер, превръщайки се в структура за агресивно налагане на неолиберален подход към правата на човека в нарушение на принципите и ценностите, залегнали в Хартата на Съвета на Европа и основните конвенции.

От МВнР посочиха, че Русия се е разделила с такъв Съвет на Европа без съжаление. Дипломатическото ведомство подчерта, че оттеглянето на Руската федерация от тази организация няма да засегне правата и свободите на руските граждани. "Конституцията на Руската федерация установява не по-малко гаранции за тях от Европейската конвенция за правата на човека", отбелязват от министерството.

В заключение се изтъква, че Русия е страна по основните универсални международни договори за правата на човека, сключени в рамките на ООН. Става дума за Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за правата на детето и други договори, които гарантират по-широк спектър от права и свободи на човека от регионалните документи на Съвета на Европа.