В историята на Чили град Чилан няколко пъти става жертва на силни земетресения. Едно от най-катастрофалните е земетресението от 24 януари 1939 г. Отчетеният магнитуд по различни оценки е между 7,8 и 8,3, епицентърът е на няколко километра от града, на дълбочина 60 километра. Най-силно пострадали са градовете Чилан и Консепсион, които са разрушени почти напълно. Град Консепсион губи 70 процента от сградите си. Стотици мини са засипани, заедно с миньорите, които работят в тях. По различни данни загиналите са между 30 и 50 хиляди души, 60 хиляди са ранени, а 700 хиляди остават без дом.

В "Български бюлетин" на БТА откриваме информация за едно от най-смъртоносните земетресения в Чили, започнало в 23:35 часа на 24 януари 1939 г.:

Сантяго (Чили), 25 януари 1939 г. /Хавас/ - Нощес бе почувствано много силно земетресение. Отбелязани са големи щети. Според някои непотвърдени сведения, от земетресението, което е станало в областта Талка, имало 2 000 души убити. За мястото на катастрофата заминали председателят на републиката, министърът на вътрешните работи, 40 лекари и 70 болнични прислужници. Правителството изпратило аероплани в помощ на пострадалото население.

***

Сантяго, 26 януари 1939 г. /Хавас/ - Според последните съобщения земетресението причинило истинска катастрофа от Чилан до Консепсион. Според официалните сведения, в Консепсион имало 1000 убити и много ранени. Половината от града бил разрушен или повреден. В Лота имало 15 убити и 50 ранени и в Талкахуано - 14 убити и стотина ранени. Според съобщенията на авиаторите, изпратени в тия места, градът Чилан бил разрушен. Броят на жертвите не бил известен, но възлизал на няколко хиляди.

***

Сантяго, 26 януари 1939 г. /Хавас/ - Според официозните изчисления има повече от 15 000 жертви в цялата чилийска територия, вследствие на снощното земетресение, главно в областта на Чилан, Английското посолство предложи на чилийското правителство услугите на кръстосвачите "Екзетър" и "Аякс".

***

Сантяго (Чили), 26 януари 1939 г. /Хавас/ - Последните получени сведения потвърждават за почти пълното изчезване на града Гилан, където имало 10 000 жители починали. В града Консепсион главните сгради са разрушени. Липсвало вода и електрическо осветление. Телеграфните и телефонните съобщения били прекъснати.

***

Сантиаго, 27 януари 1939 г. /Хавас/ - Съобщават от Консепсион, че досега са извадени изпод развалините 1200 убити, но трябвало още да стане претърсване на половината от развалините. Поради оскъдицата на вода и хранителни припаси трябвало да се опразнят Консепсион и Чилан.

Освен това се съобщава, че в Парал имало 200 убити и в Сан Карлос - сто ранени. Лекари и работници заминавали за пострадалите области и се реквизирали камиони за пренасянето на ранените. Подвижните болници били недостатъчни въпреки санитарната подкрепа на военните власти. Снощи се очаквало пристигането на 500 бежанци от Консепсион, евакуирани от английския кръстосвач "Екзетър".

***

Сантяго, 27 януари 1939 г. /Хавас/ - Пострадалите от земетресението области имат вид на опустошени. Навсякъде се виждат само развалини. В Талкас щетите са значителни. Линарес Пакуанес и Сан Карлос са съвършено разрушени. Пътят Парал - Кокуанес е блокиран и е невъзможно да се стигне до града Кокуанес.

Обаче, в Чилан, град с 55 000 жители, можа да се констатира размера на опустошенията, причинени от земетресението.

Между развалините, в мрака прекъсван само от светлината на пожарите, се виждат убити и пъшкащи ранени. Останалите живи жители казват, че земетресението траело няколко минути. Светлините изгаснали и всред ужасен трясък сгради се срутили и избухнали пожари. Само двама или трима души успели да избягат от общинския театър, където имало 300 убити. Нужни са няколко седмици, за да се разчистят развалините и да се изчислят точно убитите, но много малко души са останали живи.

В Консепсион една английска банка е силно повредена, катедралата, която бе засегната, ще трябва да бъде разрушена с динамит. Военните власти разстреляха четирима души, заловени в кражба. Здравният център в Сантяго изпрати два камиона с храни в пострадалата зона.

Господин Рузвелт отправи до председателя господин Агире съболезнователна телеграма. Според официалните среди, броят на убитите и ранените бил много по-голям, отколкото бе съобщено. Американският Червен кръст изпрати 10 000 долара. Една мисия от геолози и учени ще замине от Сантяго, за да проучи това земно явление.

***

Сантяго, 28 януари 1939 г. /Хавас/ - Катастрофалните последици от земетресението изглежда да стават все по-големи. Според един очевидец, 70% от населението, загинало в града Чилан. В Кокенес има повече от 2 000 убити и 500 ранени и в Лонгави - 800 убити. Освен това има опасения от избухването на тифусна епидемия в пострадалите области, където съобщенията продължават да са затруднени. Войската упражнява контрол над радиостанцията и телеграфните и телефонните постове и само официални съобщения се предават.

***

Сантяго (Чили), 29 януари 1939 г. /Хавас/ - Известява се от Куелено, че вследствие на земетресението, от 400 деца в летните детски колонии, 380 са били убити. Четири хиляди килограма хляб се изпращат всеки ден в земетръсната област.

Министерският съвет, свикан под председателството на господин Агире, благодари на чуждите страни за помощта, която дадоха на Чили.

***

Сантяго (Чили), 31 януари 1939 г. /ГТА/ - Нощес бяха отбелязани нови трусове в Консепсион и в Чилан. Щетите от земетресението се изчисляват на един милиард и половина песоси.

Чили е разположено по протежение на зона с висока сеизмична активност, известна като Тихоокеанския огнен пръстен. След земетресението от 1939 г. при построяването на новите сгради се прилагат критерии, които да ги направят по-устойчиви. Благодарение на тези критерии по-значителна част от новите здания, построени след 1939 г., остават цели при голямото чилийско земетресение от 1960 г.