От следващата учебна година ще има втора дата за зрелостниците, които са изкарали Слаб 2 или имат ниска и незадоволителна оценка на матурите и искат да се явят пак, за да я поправят. Промяната е залегнала в Закона за предучилищното и училищното образование, предложена от ГЕРБ и ПП-ДБ. Това е втори опит да бъде узаконена, тъй като не беше приета преди година заради падането на правителството.

"До края на 2023 г. ще успеем да приемем поправките в закона, още повече, че те вече минаха на първо четене в комисия", обясни пред Dir.bg депутатът от ГЕРБ Красимир Вълчев, който е един от вносителите и председател на образователната парламентарна комисия. По думите му така тя ще влезе в сила от новата 2024-2025 учебна година.

"Втората дата за матурите ще е в рамките на следващата редовна изпитна сесия, която традиционно е през май", уточни Вълчев.

На зрелостниците, явили се на поправка, ще се издава специално удостоверение. Това налага и промяна в Закона за висше образование, за да могат да се признават удостоверения при кандидатстване в университет.

В момента, ако по време на задължителната матура след края на 12. клас ученик прецени, че не е достатъчно подготвен, би могъл да се откаже от изпита, да получи оценка Слаб 2 и така да се яви пак на матура на поправителната сесия през есента.

Възможност да се яви втори път на матура и да поправи оценката си, ако просто не се е представил достатъчно добре, обаче няма.

"Преценихме, че кандидат-студентите могат да си позволят да загубят една година и да получат шанс да си повишат оценката на следващата година при провеждането на матурите, защото това определя бъдещето им при кандидатстването във висше училище", разясни мотивите си Вълчев.

Втора дата за НВО - само при медицински или друг сериозен проблем

Ученици от IV, VII и X клас, които не са се явили на изпит от националното външно оценяване поради медицински или друг сериозен проблем, ще получат възможност да се явят на нова дата, определена от министъра на образованието и науката. Това предвиждат изменения в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование, която вече е публикувана за обществено обсъждане. Те бяха изготвени по разпореждане на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. До момента за тези деца единствената възможност беше да участват с резултати от олимпиади и състезания вместо с резултати от НВО, но не всички от тях се включват в тези изяви. В допълнение, важно е да се даде такава възможност и на учениците в IV и X клас. Предложенията за промени ще влязат в сила още от идващата учебна година.

Промените в Наредбата предвиждат тази възможност да се дава за деца, които са имали престой в болница, карантина или смърт в семейството. Тези ученици ще бъдат допускани на изпита, на който не са се явили - по български език и литература, по математика или и на двата. Условието е техните родители да подадат заявление до съответния началник на регионалното управление по образованието в двудневен срок след провеждането на изпита от националното външно оценяване, на който не са могли да се явят. Те трябва да приложат копия на документи от болничното заведение, от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина, или копие на смъртен акт, като се представят и оригиналите им за сверяване. Новата дата за техните изпити ще бъде определяна със заповед на министъра на образованието и науката.

С промяната се на учениците се осигуряват условия да кандидатстват в етапи на класиранията за местата от утвърдения план-прием. В случай, че са приключили класиранията, учениците могат да се приемат и над утвърдения план-прием там, където балът ще бъде по-голям или равен на последния класиран и приет в паралелката ученик и условията на физическата среда на училището го позволяват.