Тази анкета показва предпочитанията на потребителите на Dir.bg, които участват в нея. Тя е инициатива на Dir.bg и не е поръчана или платена от партии, социологически, рекламни и ПР агенции, фирми или други организации.

Анкетата ще проследи нагласите на потребителите на Dir.bg за изборите за Европейски парламент на 26 май 2019 г.

Можете да гласувате само веднъж.

Кандидатите са подредени по номера на бюлетината им.