Обръщането на Русия на Изток, което се ускори драстично през 2022 г., наложи на страната ни да увеличи експертните си познания за Изтока като цяло и преди всичко за нашия основен партньор - Китай. За да направим това, трябва за много кратък период от време да извадим възприемането на Китай от сферата на малцина "избрани" и да направим взаимодействието с него толкова разбираемо, колкото и контактите с европейците или партньорите в постсъветското пространство. Грубо казано, време е да се научим да възприемаме Китай не като екзотика, а като "нормална страна".

Същевременно въпросът за изграждането на експертен опит по отношение на Китай не е толкова еднозначен. Няма единно мнение за това как и в какви количества да се обучават специалисти, нито дали това трябва да се прави по принцип. Не толкова отдавна много управленци в областта на образованието смятаха, че специфичната за страната експертиза е нещо, което не е на мода и не е съвременно. На странознанието се вменяваше и отсъствието на универсализъм, и тесни изследователски интереси, и невнимание към теоретично-методологичните въпроси (всъщност, както и преди век, странознанието предполага притежаването на много факти и "само" ги подрежда в определена система). А езикът може да се изучава на курсове или да се ограничи до електронен преводач.

Практиката обаче показва, че когато става въпрос за конкретна страна, нито един, дори и най-информираният експерт-общ специалист никога няма да може да замени обучен специалист по дадена страна. Както правилно отбелязва Василий Кашин, "липсата на системно, широкомащабно научно изследване на съвременна Украйна изигра роля в невъзможността на Русия да оцени своевременно трансформацията на украинското общество и държава и се превърна в най-скъпоструващия във всяко отношение провал на руската научна политика през цялата постсъветска епоха". Така че в този случай проблемът не е в китаистиката, а в подходите към науката и образованието като цяло. И, разбира се, в ограничените ресурси. Компетентните специалисти в областта на странознанието са единствена по рода си стока; качествената им подготовка изисква среда и конкуренция, без които преходът от количество към качество е невъзможен. Обучението на такива специалисти е скъпо и, честно казано, не винаги дава бързи резултати.

Снимка: БТА/AP

Впрочем масовият потребител не се нуждае от такава степен на вникване в материала, каквато предполага специализираното университетско образование. Бизнесмените, чиновниците и "лидерите на общественото мнение" сред блогърите имат нужда от "експресна експертиза" за Китай, а вникването в детайли и нюанси, с което са грешни представителите на университетско-академичната общност, е не само ненужно за тях, но и вредно, тъй като не им позволява да "видят гората зад дърветата". "Разкажете ни накратко, за предпочитане в рамките на 15-20 минути, какво е Китай и как да работим с него" - това е реалното (и трябва да се каже, че доста подходящо) искане, с което авторът се сблъска в една много уважавана и успешна руска корпорация.

И точно тук започват проблемите. Самата формулировка на въпроса, в който Китай представлява някакво тайнствено "Неизвестно", подтиква както лекторите, така и аудиторията да правят ярки, кратки и недвусмислени заключения, които - уви! - по дефиниция са субективни. Нещо повече, образът на Китай като екзотична източна цивилизация, който се връща към дихотомията на Изтока и Запада, без която не може да има усещане за принадлежност към западната култура, толкова ценна за руския обикновен човек, води до това, че публиката очаква заключенията да съответстват на този образ. И те са разочаровани, когато не получат това, което търсят.

В резултат на това в повечето материали, които се появяват в Русия, Китай се представя или като Могъщо Добро, или като Абсолютна Заплаха, но почти никога като "нормална страна" със своите постижения, проблеми и грешки.

Излишно е да казвам, че тази тенденция е благоприятна почва за различни "информационни мошеници", които се стремят да продават "уникални знания" за повече пари. Колкото по-неизвестен е Китай, толкова по-добре за техния бизнес. Изобилието от информационен шум, съчетано с обективните трудности при изучаването на китайски език и работата с първоизточници, води до факта, че за повечето наблюдатели изучаването на Китай (на каквото и да е ниво: от повърхностно познавателно до експертно) носи опасност от попадане в един от смисловите капани.

Първият от тях е капанът на архаизирането на представите за Китай. Дългата богата история, дълбока оригинална култура - всичко това допринася за това Китай да бъде позициониран като априори неразбираема, мислеща с хилядолетия и напълно мъдра страна. "Ние играем с китайците шах, а те играят с нас Го ", повтаряше един от университетските ми преподаватели, който обичаше ефектните, епатажни фрази. Мисълта е интересна, но, за съжаление, безполезна от практическа гледна точка. Каквото и да играят китайците, вие можете да играете заедно с тях. А самият днешен Китай, въпреки цялата си любов към собствената си древност, е далеч от образите, които се появяват в безбройните исторически сериали. Да съдиш за съвременен Китай по тях е все едно да съдиш за съвременна Русия по героичния епос на Киевска Рус.

Снимка: БТА/AP

Съществува и друга крайност, свързана с прекомерното "осъвременяване" на представите Китай, което го сравнява с други развити страни. Нека я наречем "капан на модернизацията". Наистина, ако се озовем в големите китайски градове, ще видим същите небостъргачи, смартфони, маркови магазини и може да ни се стори, че китайците са в същата ситуация, в същия контекст, както жителите на всеки мегаполис по света. Обядвайки в популярното заведение Wagas в центъра на Шанхай с китайци, които са получили образованието си на Запад и работят за мултинационални корпорации, е лесно да си помислим, че вече няма никакви особености, че Китай лесно може да бъде измерен с "общ аршин". Това обаче не е така. Прословутата "китайска специфика" все пак съществува, тя е силна и подценяването ѝ може да доведе най-малкото до сериозни финансови загуби.

В крайна сметка дори и да разбираме, че истинският Китай е някъде по средата между архаичните и модернизираните представи, можем да се озовем в третия капан - прекомерната генерализация на изводите, когато цялата страна се описва с някакви конкретни, еднозначни характеристики. В действителност Китай е огромен по население и територия и би било груба грешка да се фокусираме върху локални примери, извадени от контекста. Това, което е приложимо в един случай, често е неуместно за други провинции или социални групи, където нещата ще работят по различен начин.

Така, след като сме приели за аксиома, че няма единна универсална формула за това "какво представлява Китай и как да работим с него", можем да преминем към изучаването. Опитът на познанието ще бъде индивидуален за всеки, в зависимост от ролята, степента на потапяне и сферата на взаимодействие със страната. Като своеобразен ориентир по пътя към придобиването на този опит бих откроил осем особености на Китай, отчитайки които ще успеем да не попаднем в гореспоменатите "капани на възприятието".

Между другото, можем да започнем с факта, че самото число "осем" не е случайно. То е съзвучно с думата "фа" (развивам се, раста, ставам) и в китайската култура има изключително позитивна конотация. То е отличен пример за това как архаичното и модерното съжителстват в съвременен Китай. От една страна, нумерологията е елемент на традиционната китайска култура, а от друга, тя съвсем естествено се интегрира в съвременността.

И така, първият тезис е свързан със състоянието на динамичен преход от традиционно към постиндустриално общество. Днешният Китай е страна в процес на промени. Противно на общоприетото схващане, самите китайци виждат в това по-скоро положителен, отколкото отрицателен процес: Си Цзинпин, докато беше в Москва, в разговор с Владимир Путин констатира, че светът е навлязъл в епоха на "промени, каквито не е имало от сто години".

Снимка: БТА

В Русия това твърдение озадачи много хора, защото с усилията на някои публицисти се затвърди убеждението, че уж съществува древно китайско проклятие: "Да живееш в епоха на промени!" Ако направим справка в източниците, ще се окаже, че няма нищо подобно. Съществува поговорка, която отдалечено напомня тази фраза: "По-добре е да си куче в мирно време, отколкото човек във време на смута". Тази мисъл, преминала през няколко кръга на "развален телефон", се появява през 1966 г. в една от речите на американския политик Робърт Кенеди и оттогава в западната (но не и в китайската!) култура е придобила формата на "китайско проклятие".

Разбира се, когато говори за промени, Си Цзинпин не изричаше проклятие. Той има предвид едно характерно за китайския елит усещане, според което човечеството се намира във фаза на бързи промени, свързани с развитието на "третия свят". Това са бившите колониални и полуколониални държави (към които се причислява и Китай), които след няколко десетилетия активна икономическа трансформация са се доближили до жизнения стандарт на развитите страни, което според китайците създава благоприятна почва за тяхното сътрудничество помежду им и като следствие от това - "съвместно процъфтяване".

Си Цзинпин и неговите връстници (хора, родени през 50-те години на миналия век) добре знаят в какво се състои тази промяна. Тяхната младост е по време на Културната революция - период, в който икономическата изостаналост на КНР се задълбочава от социалните експерименти на Мао Цзедун. През 80-те години на ХХ век започва период на реформи и Китай започва бързо да забогатява и да се развива. Сега това поколение живее в страна, която е една от водещите икономики в света и изисква за себе си подобаващо "място под слънцето".

Снимка: БТА/AP

За съжаление такива бързи промени предизвикват трудности при изграждането на ефективна стратегия за взаимодействие с Китай. Много представи за Китай бързо остаряват. Препоръките в книгите отпреди десет години вече не са актуални. А и самите китайци невинаги ясно разбират как да се държат в една или друга ситуация. Има много примери, когато старите модели на поведение вече не работят, а новите не са се наложили. Някои атрибути на патриархалното общество (значимата роля на семейството, роднинските връзки и личните споразумения) някъде съжителстват със смартфоните и небостъргачите, а някъде отмират - става дума не само за новата материална култура, но и за формирането на нуклеарното семейство, повишаването на стандартите на потребление и модата на здравословния начин на живот.

Вторият тезис е пряко свързан със онази нееднородност на Китай, която бе кратко спомената по-горе. Съвременният Китай е страна на контрастите. Тя не би могла да се окаже по-различна в процеса на бързите промени. Някои части на страната са забогатявали по-бързо от други; пазарната система е подхождала на някои региони повече от други.

Пекин разбира това много добре, а основната историческа мисия на Си Цзинпин, освен осъществяването на "китайската мечта за велико възраждане на нацията", е да преодолее тези диспропорции, страничните ефекти от икономическите реформи. Става дума преди всичко за социалното неравенство, за огромните контрасти между по-развитите и по-слабо развитите провинции, между центъра и периферията и, разбира се, между града и селото. В известен смисъл това наистина са два различни Китай: има различни икономически модели, различни стандарти на живот. Съответно препоръките, които работят за един Китай (условно казано "периферията", която обикновено е по-архаична и традиционна), не са приложими в мегаполисите, които са по-модернизирани и глобализирани.

Третият тезис е продължение на втория, но се отнася до нееднородността не във вертикален, а в хоризонтален план. Китай е много разнообразна страна в етническо, икономическо и географско отношение. И - което е важно - полицентрична. Когато по-горе бяха споменати контрастите между центъра и периферията, не ставаше дума за един център, както в Русия например, а за няколко. На първо място, това е регионът на южното долно течение на река Яндзъ (Шанхай плюс съседните провинции), делтата на река Джудзян (Гуанджоу, Шънджън, Хонконг и териториите около тях), столичният регион (Пекин, Тиендзин и провинция Хъбей) и Съчуанската котловина (Чънду, Чунцин - нови важни центрове).

Понякога тази полицентричност може да се сбърка с разделеност. Още повече, че в исторически план Китай винаги е бил разделен на субнационални образувания. А китайският език е представлявал съвкупност от няколко сродни езика, които неизбежно биха се обособили без йероглифния фактор. Сега всички в страната разбират нормативната версия на китайския език - пекинския диалект (путунхуа), но преди половин век това изобщо не е било така. В тази връзка съществува голямо изкушение експертизата да се основава на факта, че уж няма "един Китай", има няколко различни свята и няма китайци, а има "шанхайци", "съчуанци", "южняци", "северняци" и т.н. Много китайци споделят тази гледна точка на ниво общуване, като с готовност оперират с подобни стереотипи, характерни за средностатистическия човек.

Абсолютизирането на стереотипите обаче води до погрешни заключения. През последните десетилетия китайското ръководство прилага множество различни мерки за преодоляване на историческите предпоставки за разединение. Достатъчно голямо значение тук има материалната свързаност: днешната "китайска вселена" е обединена от високоскоростни железопътни линии и магистрали, мощно авиосъобщение - много по-добре, отколкото в много други държави от този мащаб. Нека добавим и тясната информационна свързаност, която се осигурява от телевизията и социалните мрежи.

Освен това е широко разпространена практиката (в много по-голяма степен, отколкото например в Русия) човек да е роден на едно място, да е учил на друго, да работи на трето и да има съпруга от четвърто. Всичко това обединява Китай, "оформяйки" го в единна нация.

Снимка: АР/БТА

А елитът е обединен в още по-голяма степен. И от гледна точка на неговото функциониране няма значение от коя провинция произхождате или къде сте учили. Да, постоянно ще се говори за това по време на вечеря или, както се казва, "в пушалнята", но като цяло на нивото на висшия политически елит функционира единен организъм. И не само защото за него са характерни същите тенденции като за обществото, елитът е и много по-индоктриниран, като постоянно се подлага на "идеологическа хармонизация" чрез партийни обучения, курсове и ротация на кадрите.

Ето защо тезата, че Китай не е единен и всичко в елита се определя от принадлежността към определена "субетническа група", води далеч от реалността към един измислен Китай, много по-архаичен, отколкото е в действителност.

Тук е уместно да се обърнем към политическата система, която в Китай се характеризира с очевидна специфика. Четвъртата особеност се състои в това, че Китай е партократична държава; той действително се управлява от партията.

В Русия много експерти, особено от по-старото поколение, се отнасят скептично към тази характеристика, като смятат, че съветският опит дава изчерпателна представа за това как се формира, функционира и развива комунистическата партия, създадена по модела на КПСС. Подобна преценка обаче е остаряла. ККП се е отдалечила значително от съветските модели. Както по отношение на времето на съществуване, така и по отношение на времето, през което е на власт в страната, ККП е надминала ВКП(б)/КПСС. В епохата на Си Цзинпин влиянието на партията планомерно се увеличава, а последните решения показват, че по време на третия мандат на Си ни очакват революционни промени, които могат да доведат дори не до дублиране, а до подмяна на държавата с партията.

Пети тезис. Характерна черта на ерата на Си Цзинпин е нарастването на реваншистките и националистическите настроения. Пропагандата настойчиво култивира представата, че Китай е преживял дълъг "век на унижение", свързан с натиска на западните държави и едва сега възстановява историческата справедливост, т.е. възражда се в качеството си на един от световните лидери. Тази устойчива представа е основна за китайското общество както във вътрешен, така и във външен план. Цялата "китайска мечта", обявена от Си Цзинпин (а цялата концепция е формулирана като "китайската мечта за великото възраждане на китайската нация"), е пропита от дух на реваншизъм.

Снимка: БТА

Острието му е насочено към англосаксонските страни. Ръстът на китайския национализъм обаче потенциално засяга и руско-китайските отношения. Към съвременна Русия няма претенции по отношение на антиколониалните сентенции. Според официалната позиция "царска Русия" е колониална сила за Китай, с която са свързани много лоши неща, докато съвременна Русия - това е нещо различно. Има много примери за това, как Китай умишлено избягва острите моменти в сферата на историческата памет, но това не означава, че нямаме "скелети в гардероба". Историята на руско-китайските отношения не обединява, а по-скоро потенциално разделя страните, тъй като всички ключови събития се оценяват по различен начин.

При това сега има политическа воля за премълчаване и изглаждане на противоречията, а отношенията между Русия и Китай са добър пример за това как сътрудничеството се развива въпреки, а не благодарение на историята.

Шеста особеност на съвременен Китай е неговата отстраненост от процесите на глобализация. От една страна, никой през последното десетилетие не е говорил толкова много за интеграция и съвместен просперитет на различни народи, колкото Китай. От друга страна, на политическо ниво Пекин всячески подчертава, че глобализацията не трябва да означава заличаване на цивилизационните особености (и в това отношение Москва е напълно солидарна). На ниво бизнес и общуване с обикновените хора обаче ясно се вижда, че в процеса на бързи промени Китай не е започнал да се чувства част от глобализирания свят. Той продължава да е убедена в своята различност и в невъзможността си да се влее в глобалния казан за претопяване.

Това се проявява на различни нива и в различни житейски ситуации. Примери за това са китайският обичай да избират чуждестранни имена за себе си (поради убеждението, че чужденецът никога няма да може да запомни или произнесе китайско име), пускането на филми с две версии на названията: китайска и за разпространение в чужбина (така или иначе чужденците уж не могат да разберат дълбокия смисъл и играта на културни кодове, съдържащи се в оригиналното заглавие) и т.н. В резултат на това, когато общуват с външния свят, китайците оперират с опростени представи за Китай, китайската политика и икономика, убедени са в собствената си "изключителност" и в принципната невъзможност другите да "разберат китайската душа". Този подход често принуждава чужденците да се ограничават до повърхностно запознаване с китайската култура и да не се опитват да вникнат по-дълбоко. В резултат на това повърхностните представи се възпроизвеждат на всички равнища, замествайки комплексния анализ на странознанието.

Седмият тезис частично произтича от предходния. Реалната бизнес практика показва, че е невъзможно да се предвиди или планира търговски успех при навлизане на китайския пазар. Това не означава, че успехът е невъзможен. Точно обратното: дори руските марки имат няколко ярки истории. Но с много малки изключения всички те са били неочаквани за хората, които са популяризирали този или онзи търговски проект. Нещо повече, често това е било постигнато без техните усилия (примерът с бонбоните "Крокант" или филма "Той е дракон"). Или дори въпреки техните усилия, когато продуктът е станал известен, след като е бил радикално трансформиран от предприемчиви китайски "маркетолози" (например тортите "Медовик", които активно се продават в Китай със съществено променена рецепта като "руско тирамису", или ръженият хляб, който се позиционира като продукт за отслабване).

Снимка: БТА/AP

С други думи, не е възможно да не се вземат под внимание спецификата на китайския пазар и някои културни аспекти, които са добре известни на специалистите, но дори и най-компетентните препоръки понякога са безсилни. Никога не се знае какво ще направи бум. Основната причина е огромната конкуренция на свръхпривлекателния китайски пазар и въздействието на многопосочните фактори, споменати по-горе. Този проблем е характерен и за китайския бизнес, което вероятно е причината един от любимите изрази на китайските предприемачи да е "нека опитаме". Китайската държава се държеше по същия начин в края на 70-те и 80-те години на миналия век - и именно комбинацията от различни местни експерименти и политическата воля да се подкрепят най-ефективните от тях в крайна сметка доведе до "китайското икономическо чудо".

И тук стигаме до най-важния тезис. И така, осмо: страната е в сложен процес на трансформация на социално-икономическия си модел. Това е ключов процес за разбирането на съвременен Китай и успехът му съвсем не е гарантиран. Работата е там, че моделът на "китайското чудо", който му позволи да постигне блестящи резултати, се основаваше на три "стълба". Първият е огромните резерви от евтина работна ръка. Вторият беше голямото външно търсене на китайска продукция. Третият е изключително благоприятната външна геополитическа среда. И трите условия днес са неактуални по различни причини. Пекин ясно разбира това и се опитва като минимум да работи върху грешките от последните десетилетия, а като максимум да измисли нов модел на развитие.

Съществуват обаче трудности. Моделът на растеж на китайската икономика все още се основава на огромни вътрешни инвестиции в инфраструктура. Налице е капиталова намеса във вътрешното търсене, която генерира множество неефективни икономически проекти и създава феномена "голямо строителство". Това от своя страна генерира огромен вътрешен дълг, води до "надуване на балони" в различни области на икономиката и насърчава корупцията. През десетте години управление на Си Цзинпин, въпреки уверенията му за "всестранно задълбочаване на реформите", в действителност нищо не се е променило. Някои аспекти само бяха ограничени: например екологичната ситуация наистина се подобри.

Като цяло Пекин има системни проблеми, от които можем да заключим, че КНР е на върха на развитието си. С други думи, страната няма да бъде фундаментално по-силна, отколкото е сега. Стагнацията (която много лесно може да бъде объркана с просперитет) може да продължи дълго време, до няколко десетилетия. През това време Русия ще бъде важна за Китай като важен стратегически тил, доставчик на жизненоважни ресурси и ключов външнополитически партньор.

Снимка: iStock by Getty Images

И трябва да изхождаме от това, че Русия е много важна за Китай в това си качество. Трябва да изхождаме от тази предпоставка, а не от схващането, че ще се превърнем в "естествена цел", с по-нататъшната експанзия на КНР.

На първо място, това няма да се случи поради ограничените ресурси на Китай. Второ, Русия е по-важна като партньор, отколкото като обект на експанзия.

В обобщение можем да кажем, че Китай, при всички трудности при опознаването му, е адекватен партньор, който ясно разбира собствените си интереси и е готов да се съобразява с интересите на другия. Той не мисли с хилядолетия, а "само" с години и десетилетия, често си противоречи и има своите сериозни проблеми, които не може да реши сам. Китай е заинтересован от сътрудничество с Русия, със сигурност не в свой ущърб - както впрочем и Русия.

По този начин руско-китайските отношения изглеждат като достатъчно стабилна система, в която двете страни се нуждаят една от друга, отчитат взаимните си интереси и не правят нищо, което би им противоречало. Това ни позволява да гледаме с увереност в бъдещето на сътрудничеството и да градим работа с Китай - трудна работа, с неизбежни неправилни преценки и грешки, но много благоприятна за руските контрагенти.

Иван Зуенко е доцент в катедра Изтокознание, старши научен сътрудник в Центъра за евроазиатски изследвания на Института за международни изследвания МГИМО на министерството на външните работи на Русия.