Моето послание към отговорните хора, които имат силата да променят законодателства и наредби, е да разширим погледа ни върху гаранциите за произход и да не ги лимитираме само и единствено до възобновяема енергия, а също така и от атомна, тъй като атомната енергия е беземисионна и тя също е интересна за крайни консуматори.

Това призова Иван Велев, търговец по продажбите на АСТ Commodities, от трибуната на най-успешния форум за зелен преход - "Green Transition Forum 4.0 - Новите перспективи пред Централна и Източна Европа", организиран за четвърта поредна година от Dir.bg и 3Е NewsТридневната конференция се проведе от 26 до 28 юни в столичния София Ивент Център. По време на събитието над 2500 души, от които над 750 топ мениджъри от 18 различни държави, проведоха ключовия разговор за утрешния свят.

Във втория ден от форума Иван Велев участва в сесията "Енергийна трансформация - балансиран и устойчив енергиен микс и разширяване на взаимосвързаните мрежи". С него на конферентната сцена излязоха още Ангелин Цачев, директор и член на Управителния съвет на Електроенергийния системен оператор, Кирил Равначки, главен изпълнителен директор, Булгартрансгаз, Петър Филдишев, ръководител на отдел "Търговия с газ и операции" в МЕТ Енерджи Трейдинг България, Теодора Георгиева, изпълнителен директор, ICGB, и Светослав Бенчев, председател на УС на БПГА, а модератор беше Светослав Иванов, председател на Българската асоциация за природен газ.

Иван Велев започна с кратко представяне на компанията си, "за да не сме просто лого на стената", по собствените му думи. От тях стана ясно, че ACT Commodities е основана през 2009 г. в малък офис до каналите на Амстердам. 15 години вече 400 човека работят от Амстердам, Париж, Лондон Ню Йорк, Шанхай, Сингапур и новооткрития тази година офис в Токио.

"Покриваме глобалните пазари на сертификатите за възобновяема енергия, тъй като само в Европа те се наричат гаранция за произход. Една гаранция за произход е равна на един мегаватчас (MWh). Главната идея на нашата компания е от една страна да предостави достъп на производителите на възобновяема енергия до пазарите на гаранциите за произход и от друга страна - на крайни консуматори, които имат нужда да докажат, че енергията, която черпят от общата мрежа, идва от възобновяеми енергийни източници. По този начин, разбира се, да редуцират своите индиректни емисии", каза Иван Велев и продължи с уточнението защо емисиите се наричат "индиректни":

"Тъй като въглеродният диоксид се отделя там, където енергията е произведена, а не където я консумираме. Равният брой гаранции за произход на нашата консумация - ако дадено предприятие консумира 100 хиляди MWh на година и се сдобие със 100 хиляди гаранции за произход, съвсем спокойно пред целия свят, партньори и клиенти могат да претендират, че те използват 100% възобновяема енергия в своите операции".

По този начин компаниите могат да участват в устойчивите индекси на различни борси и да привличат нови партньорства с компании, които имат подобни изисквания към контрагентите си.

Иван Велев определи като добре развит пазара в България за гаранции за произход, а ACT Commodities над 5 г. оперира на него.

"Работим в близост с институциите, като помагаме да се формират самите регистри на тези гаранции за произход по начин, по който те да бъдат лесно и бързо трансферирани към Западна Европа. Да може българския производител да получи бенефита от компания в Западна Европа. Гаранциите за произход по същия начин са основата на един PPA, който е и дългосрочен договор за изкупуване на електроенергия. По този начин се доказва, че енергията е от възобновяеми източници", каза Иван Велев.

Расте интересът на компаниите към гаранции за произход на възобновяема енергия.

По думите му ACT Commodities на годишна база успява да реализира между 2 и 3 TWh гаранция за произход, за които намира пазар в Централна и Западна Европа от България. Това я прави най-големия търговец на такъв тип продукти у нас. А в света е на челно място, тъй като само за изминалата година е снабдила крайни клиенти с над 164 милиона MWh. Това са 164 млн. гаранции за произход, чрез които те са доказали своята консумация от мрежата, че идва от възобновяеми възобновяеми източници.

Иван Велев отправи и послание от трибуната на "Green Transition Forum 4.0", което срещна подкрепа и от модератора Светослав Иванов, и от другите участници в дискусията.

"Да разширим погледа ни върху гаранциите за произход и да не ги лимитираме само и единствено до възобновяема енергия, а също така и от атомна, тъй като атомната енергия е беземисионна и тя също е интересна за крайни консуматори, които биха искали да претендират, че ползват нискоемисионна или беземисионна енергия в своите операции", призова Иван Велев.

По думите му такива продукти има в цял свят, където има атомни централи, но в България нямаме.

"САЩ е най-големият производител на атомна енергия. Отскоро Франция зае второто място с приблизително производство от над 400 TWh на годишна база. В България нямаме такъв продукт, съответно не можем да го предлагаме на крайни клиенти, които биха искали", каза Иван Велев.

Той подчерта, че сертификатите са за произход на енергия, а не само на електричество. ACT Commodities търгува и с продукти, които са от друг тип енергия, като например биометан с гаранция за произход. Но в България няма производство на биометан, което да е присъединено към газопреносната мрежа, така че производител да може да претендира за гаранция за произход.

"На практика българският преход е лишен от един от продуктите, които могат да движат по-бързо процеса", завърши Иван Велев.

Снимка: Dir.bg


Най-голямата и значима конференция за Зелената сделка "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)" е организирана от Dir.bg и 3Е-news. Форумът се проведе от 26 до 28 юни. На конферентните сцени в Sofia Event Center излязоха представители на над 18 държави, като общо над 2500 участници, от които над 750 топ мениджъри, проведоха ключовия разговор за утрешния свят.

Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с ACT Commodities, ПроКредит Банк, Visa, European Investment Bank, Електрохолд, Yettel, Артекс Инженеринг АД, ОББ, Аурубис България, Главболгарстрой Холдинг, Българска Фондова Борса, УниКредит Булбанк, Българска банка за развитие, Геотехмин, Енергео, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, ICGB, The Oil and Gas Employers" Federation, Електроенергиен Системен Оператор, Булгартрансгаз, Фонд на фондовете, Български Енергиен Холдинг ЕАД, АЕЦ Козлодуй, Westinghouse, Филип Морис България, БМФ Порт Бургас АД, Информационно обслужване, Българска асоциация "Природен газ", REIB , PCONTRADE, Омега Пауър Груп, PHOTOMATE, OMV Petrom, Българска асоциация по рециклиране, TTS (Transport Trade Services) S.A, Morningside Hill, CWP Global, DEVIN, Smart Energy Trade.

Green Transition 2024 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Вulgаrіа ОN АІR, Investor.bg, Дарик Радио, Darik Business Review, Euroactive, Economic.bg, ESGnews.bg и The Recursive.