Интегрирани подходи за балансиран и устойчив енергиен микс. Разширяване на взаимосвързаните мрежи за трансгранична търговия с енергия - какви да са следващите стъпки и стратегии. Стратегиите за диверсификация на енергийните източници с цел повишаване на устойчивостта. Има ли синергия между ядрените, газовите и възобновяемите енергийни източници?

По тези и други теми разговарях участниците в панела "Енергийна трансформация - балансиран и устойчив микс и разширяване на взаимосвързаните мрежи" в рамките на най-успешния форум за зелена трансформация - "Green Transition Forum 4.0 - Новите перспективи пред Централна и Източна Европа", който Dir.bg и 3Е News организират за четвърта поредна година.

Модератор на дискусията беше Светослав Иванов, председател на Българската асоциация за природен газ. Във форума се включиха Ангелин Цачев, директор и член на Управителния съвет на Електроенергийния системен оператор (ЕСО); Иван Велев, търговец по продажбите, АСТ Commodities; Кирил Равначки, главен изпълнителен директор, "Булгартрансгаз"; Петър Филдишев, директор "Търговия с природен газ" в МЕТ Енерджи Трейдинг България; Теодора Георгиева, изпълнителен директор, ICGB; Светослав Бенчев, председател на УС на Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Светослав Иванов поведе разговора към ефективността на енергийната инфраструктура, като в него пръв взе думата Ангелин Цачев. Според шефа на ЕСО състояние на електропреносната мрежа е много добро. Това което трябва да правим като преносен оператор е максимално бързо да осигуряваме включването на нови енергийни мощности от ВЕИ. Не сме очаквали такъв бум при тях, който изпреварва възможностите за развитие на мрежата, отбеляза Цачев.

Модератор на дискусията беше Светослав Иванов

Снимка: Булфото

Въпросът беше подценяван и никой не обръщаше внимание на мрежата - по неговото мнение. Технологиите изпревариха нейното развитие и не можем да видим ефекта от тях, изтъкна Цачев.

Без развитие на преносните и разпределителните мрежи не може да има промяна на енергийния микс,  категоричен е той.

Шефът на ЕСО все пак подчерта, че в последно време се отделя сериозно внимание на развитието на преносните и разпределителните мрежи. Ние, като преносен оператор, участваме в множество проекти за развитие на мрежата, използвайки еврофондове за финансиране.

Ангелин Цачев

Снимка: Булфото

Във връзка с това Цачев отбеляза, че преди два дни е било потвърдено първото финансиране, първи транш от ЕИБ - 65 млн. евро; вървят и проекти за дигитализация на процесите за управление на мрежата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), в т.ч. по програма REPowerEU.

В последно време се отделя внимание на разпределителните мрежи. ЕСО участва с проекти на ЕС за развитие на мрежите и се опитва да използва всички европейски фондове. Пред два дни дойде новината, че е потвърдено първото финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на проект за преминаване на електропреносната мрежа от 220 киловолта към 400 киловолта. Първият транш по проекта е от 65 млн. евро, каза директорът на ЕС.

Цачев наблегна на устойчивия енергиен микс - според неговата рецепта това са: ВЕИ; ядрена енергия - базово потребление; системи за съхранение (средносрочно и дългосрочно съхранение). В това трябва да се насочим към ПАВЕЦ, като директорът на ЕСО каза, че имат два проекта за съхранение на 40 000 мегавата.

Думата взе Кирил Равначки, който отдели време за балансирания енергиен микс, енергийната инфраструктура, създаването на устойчивост за клиентите.

Кирил Равначки

Снимка: Булфото

При зеления преход е важно това, че един единствен енергиен източник не би могъл да гарантира устойчивостта, прехода и конкурентна икономика. Именно природният газ е онази енергия, която гарантира сигурност, категоричен бе директорът на "Булгартрансгаз". "Природният газ има важна роля при баланса на енергийния микс."

Равначки акцентира на експанзията за газова свързаност между държавите и между териториалните единици в България. Националният оператор инвестира интензивно - при изграждането на интерконектора със Сърбия - две общини получиха възможност за снабдяване с газ, каза той.

Попитан от модератора за разликата между входните и изходните обеми газ от повече от 6 млрд. куб. метра, Равначки отговори, че тези количества означават повече потребление в страната - и тук е значението на добрата съвместна работа между оператора и газоразпределителните дружества.

Теодора Георгиева изтъкна, че през компанията минава един милиард куб. метра азерски газ, като инфраструктурата позволява пренос на 3,3 млрд. куб. метра. Осигурихме енергийна сигурност и диверсификация на източника през 2022 година, когато Русия започна война срещу Украйна. Ние допринесохме не само за достъп до газ, но той беше и на конкурентни цени. Ние имахме готовност за пренос на газ до Украйна и Молдова, каза Теодора Георгиева.

Теодора Георгиева

Снимка: Булфото

Имаме синергия с терминалите за втечнен газ в Гърция и най-вече с този в Александруполис. Доста бързо ще стигнем до капацитета си от 3,3 млрд. куб. метра природен газ годишно. Предлагаме и допълнителен капацитет на нашите съседи и то в рамките на висока конкуренция на операторите от другите държави от региона. За да имаме предимство, е важно да получим допълнително финансиране и да осигурим капацитет за доставки на природен газ до Молдова и Украйна, каза Теодора Георгиева. 

Като резултат от усилията, Георгиева постави акцентът на проекта за Вертикален газов коридор - за ползата от който говори и директорът на Равначки.

Фирмата, представител на която е Иван Велев, работи в България от пет години и е най-големият търговец на продукта гаранции за произход на енергията от възобновяеми енергийни източници. Но Велев изтъкна предложението към българските власти да се разшири погледа върху гаранциите за произход и върху атомната енергия, която също е беземисионна. В България няма такъв продукт, но го има в другите държави с атомни реактори, уточни той.

Иван Велев

Снимка: "Булфото"

Велев обърна внимание и на друга възможност - сертификат за произход на биометан. В други страни компанията търгува и с такъв продукт, но няма информация дали в българската газопроводна мрежа се транспортира такъв продукт, заедно с това няма условията той да бъде администриран.

В такъв случай българският преход е лишен от един от продуктите на прехода, отбеляза модераторът Светослав Иванов.

Петър Филдишев коментира, че енергийната ефективност стъпва на три неща - всяка генерирана енергия да се използва максимално, да се допускат минимални загуби при транспорта й и да е налице съответствие между производство и потребление. Загубите при транспорта се виждат при ВЕИ, защото ползването на енергията става доста по-близо до производителя, каза Филдишев.

Снимка: Булфото

С бума на ВЕИ постигнахме децентрализация, но отдалечихме във времето производството от консумацията, добави той.

Във връзка със съхранението на енергия Филдишев каза, че тя може да се съхранява не само ако електрическа енергия, но и като природен газ или като топлинна енергия.

Провокиран от модератора, Светослав Бенчев подчерта, че краят на петрола все още не е толкова близо. Ние (членовете на Българската петролна и газова асоциация) никога не сме се противопоставяли на зеления преход. Ние обаче виждаме, че всички неща ги правим доста бързо, без индустрията и това създава у хората впечатлението, че се дават пари без резултат, посочи Бенчев. В света доста по-малко се интересуват от Зеления преход. ЕС намали броя на рафинериите от 110 на малко над 80, докато другите икономики на света си ги запазиха, допълни той.

Конкурентите - САЩ, Китай, дори Русия, по-малко се интересуват от прехода и печелят конкурентно предимство пред ЕС - те правят прехода плавно.

Светослав Бенчев

Снимка: Булфото

Електромобилите са част от бъдещето, но нека има технологична неутралност, каза Бенчев. В Норвегия за последните 4 години над 70 процента от продажбите на нови коли са на електрически модели. Там вече 50 процента от леките коли са електрически, но това е довело до спад на ползването на фосилни горива само с пет процента. Причината е, че всички тежки превозни средства са на фосилни горива. В Европа се движат 6,4 млн. броя тежкотоварни камиона. За преустройството сама на един камион в електрически сега трябват 400 000 евро. За преустройството на всичките тези машини е нужна огромна сума - 2,560 трилиона евро, отбеляза Бенчев.

Един от акцентите в края на дискусията беше за значимостта на енергийните коридори - на петрол, нефтопродукти, електроенергия, природен газ, водород.

Енергийните коридори да се изградят така, че да пренасят ВЕИ енергия от северната част към южната част на Европа и обратно, каза Цачев и добави, че ЕСО инициира такъв (електроенергиен) коридор - от юг и обратно. След години този коридор може да прерасне в енергиен ринг и да стигне до Украйна и да подпомогне възстановяването й след войната.

Бенчев подчерта необходимостта от непрекъснати доставки на петрол и петролни продукти, както и необходимостта от гарантиране на работата на бургаската рафинерия, независимо кой е собственикът й. Нефтопреработвателят трябва да може да произвежда биогорива, устойчиви самолетни горива, добави шефът на БПГА.

Затова ни е нужен сигурен източник на нефт, какъвто може да осигури петролопровод от Александруполис.

Снимка: БТА

Модераторът Светослав Иванов обобщи посланията: разумен зелен преход; повече пазар и по-малко администриране; българската енергетика да използва повече уникалностите си - една от тях е инфраструктурата - 6000 км газова мрежа, която може да поеме огромни обеми водород.

Най-голямата и значима конференция за Зелената сделка "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)" е организирана от Dir.bg и 3Е-news. Форумът се провежда от 26 до 28 юни. На конферентните сцени в Sofia Event Center излизат представители на над 18 държави, като общо над 2500 участници, от които над 750 топ мениджъри, провеждат ключовия разговор за утрешния свят.

Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с ACT Commodities, ПроКредит Банк, Visa, European Investment Bank, Електрохолд, Yettel, Артекс Инженеринг АД, ОББ, Аурубис България, Главболгарстрой Холдинг, Българска Фондова Борса, УниКредит Булбанк, Българска банка за развитие, Геотехмин, Енергео, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, ICGB, The Oil and Gas Employers" Federation, Електроенергиен Системен Оператор, Булгартрансгаз, Фонд на фондовете, Български Енергиен Холдинг ЕАД, АЕЦ Козлодуй, Westinghouse, Филип Морис България, БМФ Порт Бургас АД, Информационно обслужване, Българска асоциация "Природен газ", REIB , PCONTRADE, Омега Пауър Груп, PHOTOMATE, OMV Petrom, Българска асоциация по рециклиране, TTS (Transport Trade Services) S.A, Morningside Hill, CWP Global, DEVIN, Smart Energy Trade.

Green Transition 2024 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Darik Business Review, Euroactive, Economic.bg, ESGnews.bg и The Recursive.