Промените в Закона за авторското право ще позволят по-ефективен контрол на пиратското разпространение на телевизионно съдържание, заяви в интервю пред Dir.bg Искра Кусева, старши мениджър, отдел "Правен" в А1. Тя говори за най-важните промени в закона, направи съпоставка с досега съществуващата нормативна рамка, като подчерта, че единствения губещ от промените ще е сивият сектор.

- Г-жо Кусева, кои са най-важните промени, които настъпват в Закона за авторското право?

- Приетите промени в Закона на авторското право не променят задълженията на операторите да предлагат телевизионни програми с уредени авторски права. Те дават възможност за по-ефективен контрол на пиратското разпространение на телевизионно съдържание. По този начин ще бъде затруднено излъчването на съдържание без уредени авторски права, което ще се отрази негативно на кабелните оператори, които оперират в сивия сектор. От друга страна промените ще позволяват на легалните доставчици на ТВ съдържание да предложат по-качествена продукция на зрителите, а носителите на права да получават полагащото им се възнаграждение. Направените промени са основно областите:

Дигитален мониторинг и контрол за по-малко пиратско съдържание;

Улеснена процедура и нови начини за връчване на актове за установяване на нарушения и наказателни постановления, включително по електронен път и чрез качване на сайта на Министерство на културата.

Наред с промените в закона за авторското право се изменя и Законът за електронните съобщения. Промените ще дадат възможност на КРС при изготвяне на годишния си доклад, да използва и други данни за пазара на разпространение на платена ТВ, което ще допълни усилията на регулатора за ежегодното представяне на обективна и цялостната картина за развитието на сектора, неговото състояние и тенденции, включително и "сивата" му част.

- Каква е съпоставката с досега съществуващия закон, кои бяха недостатъците му - дистанционният мониторинг, актовете за нарушителите, докладването на абонатите пред КРС?

- Дистанционният мониторинг ще улесни администрацията на Министерство на културата, като ще им спести финансов и административен ресурс, тъй като няма да се налага да изпращам по места екипи, които да извършват проверките, а това ще може да се извършва централизирано. Така на практика начините на контрол се съобразяват с развитието на технологиите и контролната дейност на Министерството на културата се въвежда в 21 век. Дистанционният мониторинг дава възможност в реално време, контролният орган да установи какво ТВ съдържание се доставя на зрителите.

Пак с оглед развитието на съвременните технологии, промените предвиждат възможност актовете за установяване на нарушение и наказателните постановления да се връчват по улеснена процедура. Към момента около 80% от административните производства не могат да бъдат финализирани и се погасяват по давност заради невъзможност да бъдат връчени съответните актове и постановления.

- Съобразени ли са промените с европейската практика?

- С въвеждане на възможност за дистанционен мониторинг и дистанционно връчване на актове страната ни прави стъпки към дигитализация на административните дейности, което е масова тенденция в ЕС.

- Какво очаквате да се промени след въвеждането на измененията в закона?

- Очакванията са за по-ефективен контрол. С промените в Закона за авторското право и сродните му права зрителите на легитимните доставчици на ТВ съдържание ще продължат да плащат същите такси, но ще са спокойни, че няма шанс да бъдат лишени от правото да гледат любимия си сериал или чаканото футболно дерби. Те ще имат възможност и да получават достъп до допълнително премиум съдържание, защото техният доставчик няма да се бори с пиратска конкуренция и ще има възможност да обогати доставяния продукт без това да означава увеличение на цената за зрителя.