По-висока екогрупа за автомобилите с газови уредби предвиждат промени в Наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Според проекта измерванията за определяне на екокатегорията ще се правят, когато двигателят работи с газовата уредба.

"Дори да не попаднат в най-екологичната пета група, при режим на работа с газова уредба, автомобилите ще попаднат в по-висока категория", обясни пред Dir.bg председателят на Асоциацията на българските автогазсервизи и на Националната камара на автосервизите Владимир Дочев.

На автомобилите ще се поставя маркировъчен стикер за екологичната група. С него говорим и как ще се регламентира дейността на автосервизите.

- Г-н Дочев, на какъв етап за промените в Закона, които ще регламентират сервизната дейност?
- В момента липсва законодателно изискване, че изобщо промените по автомобилите - било то ремонти или оборудването им с нови системи, трябва да се извършва в сервиз. Реално липсва възпираща норма това да се извършва от всяко едно лице, на всяко едно място. Всеки сам може да ремонтира автомобила си в собствения си гараж. Може да добавя към него различни системи, които да променят вида на горивото, с което да работи. Това най-често е пробан-бутан или метан. Този пропуск в законодателството се използва, за съжаление, от сервизи, чиято дейност е основно в сивия сектор на икономиката. Те не отговарят на изискванията, на които трябва да отговаря един нормален автосервиз. Не издават платежни документи, не се знае дали служителите са наети на трудов договор и т.н. В новия Закон, който Министерството на транспорта предложи за пътните превозни средства, има глава, която касае ремонта и техническото обслужване на автомобилите. В него се казва, че ремонт, в което общо понятие се включва и монтажът, обслужването и ремонта на газовите уредби, трябва да се извършва само от лица, които са регистрирани по Закона. Не говорим за лицензи и такива неща. Просто регистрация. Това е най-леката форма на един вид декларация, която съществува.

- Да разбираме, че сервизът просто обявява, че се намира на даден адрес и в него работят определен брой служители?
- Да. Говорим за базови неща - адрес, брой служители, квалификацията на работниците. Квалификацията може да както от форма на обучение, така и от производител на оборудване, което се ползва в сервиза. Така ще е ясно какви хора извършват ремонти на колата ви. И в това няма нищо лошо.

- А как стои въпросът с гаранцията на извършваните в сервиза услуги?
- Всяка една услуга, която се извършва срещу заплащане, трябва да има и своята гаранция. Ако говорим за монтажа на газови уредби, там имаме гаранция от производителя, която обикновено е 2 години.

- Когато говорим за механични ремонти...
- Тук нещата са по-сложни. Просто има части с определен живот. Има компоненти, които слагаме в автомобилите си, които са сметнати за определен пробег. Има предложение, че тази гаранция трябва да е минимум 6 месеца, но и това е много относително. Просто за тази половин година колата може да е навъртяла такъв пробег, че животът на частите да е изтекъл. Давам пример с едно такси, което може да навърти за половин година 40-50 000 километра.

- Какви ще са санкциите за сервизи, които не се регистрират?
- За лица, които извършват ремонт по чужда автомобил, но без да са регистрирани, глобата ще е до 3000 лева. Същата ще е глобата и за сервиз, който извършва услуги без да има нужната квалификация на персонала. Вече няма да може да се минава с номера, че това е колата на братовчед ми и не му взимам пари, а в същото време в двора да има още 10 коли.
Нещо важно, което е добре да се каже, е това, че целта на Закона не е да се налагат глоби, а да се внесе ред. Когато сменяме гума на пътя, няма да ни глобят. Ако сменим крушката на фара или долеем течност за чистачки, няма да бъдем санкционирани. Това се подразбира. В Закона ще бъдат изключени дейностите, за които производителят е предвидил собственикът да извършва сам.

- От години върви дебат как една кола с газова уредба минава на технически преглед. Към момента Законът изисква колата да минава на горивото, на което е произведена. Това ще се промени ли? Визирам специално случаите, в които има монтирана газова уредба. Колите ще могат ли да минават на газ по време на техническия преглед?

- Сега, с приемането на Закона, ще се приеме и нова категоризация. Тя се отличава от показателите и нормите, които се изискват от Евростандартите. Какво имам предвид. Според определени параметри на вредните емисии автомобилите ще бъдат разпределяни в 5 категории. Първа категория ще са най-замърсяващите, а пета категория ще са най-екологично чистите. По време на годишния технически преглед автомобилите, които са оборудване с газова уредба, ще бъдат проверявани на това гориво, с което са дооборудвани. Ако в общия случай газовата система работи нормално и е правилно монтирана, тя би следвало да покаже между 20-30% по-ниски нива на вредни емисии. От това, респективно, ще се възползва собственикът на колата и автомобилът ще мине в по-горна екокатегория. Това ще му донесе и корекция в годишния данък. След като сложим газова уредба, ние караме основно на газ и това се превръща в основно гориво. Колата работи на бензин няколко минути, докато се вдигне температурата, след което превключва на газ. Така в много по-голямата си част ние караме на газ, а това е по-екологично. Основното гориво се променя.

- Кога се очаква Законът да влезе в сила и новостите да се прилагат?
- Не мога да дам конкретен отговор. Духът на Закона е насочен в тази посока, така че ще се случи.

- Става ли задължително допълнително монтираната газова инсталация да се впише в талона?
- То и сега е задължително, друг е въпросът дали се спазва. Когато в един сервиз сега монтират газова уредба, те имат задължение на издадат протокол по образец на Министерството на транспорта, че този монтаж е извършен от тях. Трябва да дадат пълен списък на документите и хомологационните номера на частите, които са сложили. След като се монтира газовата уредба, с този протокол трябва да се отиде в пункт за Годишен технически преглед, но от по-висока категория, с по-високо образован персонал, който трябва да удостовери, че всички компоненти са монтирани в автомобила и че те отговарят на списъка от сервиза. На база на този протокол от пункта издават удостоверение, че всичко е както трябва. И след това с това удостоверение собственикът отива в КАТ, за да смени талона на колата и да впише в него допълнителното оборудване - в случая газовата система. Това собственикът трябва да направи в тригодишен срок. В момента за сервизите е по-изгодно да работят в сивия сектор, но това няма да продължи още дълго. Хората трябва да знаят, че ремонтите от тип "направи си сам" не са безопасни нито за тях, нито за останалите участници в движението. Бизнесът застава зад промените в Закона, за да се прекрати така наречената "гаражна дейност" или поне да се сведе до минимум.