"Автомагистрали" ЕАД ще е с нов Съвет на директорите до провеждането на конкурс. Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков четирима от 5-членния СД на дружеството са сменени. В момента тече процедура по вписването им в Търговския регистър, съобщи министерството.

Смените се налагат след получен доклад от АДФИ за извършена инспекция за спазване на ЗОП. Докладът констатира масови нарушения на ЗОП и системно неупражняван контрол за законосъобразност при възлагането на строителство, доставки и услуги от страна на дружеството.

След получаването на документа министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, в качеството си на принципал на дружеството, взе незабавни мерки за прекратяване на установените порочни практики и оптимизиране оперативното управление на дружеството, се казва в съобщението.

Настоящият изпълнителен директор Иван Станчев остава в Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД.

В Съвета на директорите на дружеството влизат Ивелина Маринова, Станислава Варадинова, Стефан Атанасов и Даниел Михалев. Временният Съвет на директорите ще работи до провеждането на конкурс. Конкурсът за постоянни членове на СД на "Автомагистрали" ЕАД ще бъде обявен незабавно след вписването на временния в регистъра към Агенцията по вписванията.

Със смяната на ръководния екип на "Автомагистрали" се търси ускоряване на дейностите и намиране на адекватни решения, свързани с дейността на компанията по отношение пътното поддържане, текущия ремонт и поддръжка и ново строителство на участъци от републиканската пътна и магистрална мрежа.

Кои са новите членове на борда

Ивелина Маринова е завършила "Технология и управление на транспорта" във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков", има магистратура "Икономика и финанси" от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Работила е в банковия сектор, има опит в пътното строителство.

Станислава Варадинова е юрист. Работила е като юрисконсулт в частни компании, била е главен експерт в отдел на дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" при Министерство на финансите, старши експерт в отдел "Мониторинг и верификация" на дирекция "Добро управление" при администрацията на Министерския съвет, старши експерт в Държавната агенция за научни изследвания и иновации, старши експерт в отдел "Изпълнение на проекти" на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" при Министерство на иновациите и растежа.

Стефан Атанасов е магистър по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е правоспособен юрист, вписан в Софийската адвокатска колегия.

Даниел Михалев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Професионалният му път е преминал през две адвокатски кантори, одиторска компания, Софийски районен съд и нотариална кантора.

Защо са извършени промените: И отговорът на премиера в оставка Денков и Цеков

Причината за промяна в борда на директорите на дружеството се коренят в констатирани дефицити при упражняването на контрол в управлението. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Андрей Цеков в отговор на журналистически въпрос в рамките на представянето на отчета за работата на кабинета, цитиран от БТА.

Няма как да сменим членове на предходния борд, но на настоящия счетохме, че е необходима промяна, която да назначи екип, който да извърши допълнителен вътрешен анализ на целесъобразността, икономическата ефективност от тези договори, каза Цеков. По тази причина в този екип, излъчен при условията на номинации от двете политически сили, са включени трима юристи и един транспортен инженер, допълни той.

Премиерът в оставка Николай Денков заяви, че "тази смяна е направена след съгласуване с ГЕРБ и има техни номинации, както и в много други случаи е имало техни номинации, които са приемани по отношение на различни структури, включително и министри, включително и заместник-министри". ГЕРБ-СДС нямат само госпожа Габриел в този кабинет, но много се радваме, че я има, допълни премиерът.

"Автомагистрали" е дружество, което концентрира исторически голям публичен ресурс в резултат на възлагания, извършени през 2018 - 2020 г. във връзка със строителството на големи инфраструктурни проекти, посочи министърът в оставка. Той напомни, че е поискал методическо указание от Агенцията за обществени поръчки дали дружеството е публичен възложител, който трябва да прилага Закона за обществените поръчки, като становището е било, че това дружество трябва да прилага закона. След това Цеков е сезирал министъра на финансите с искане да се назначи държавна финансови инспекция в дружество за период 2018 - юли 2023 г. за това как е работило то. Докладът за извършената финансова инспекция е бил завършен през 2024 г. и той констатира, че законът не е бил прилаган и са били сключвани договори без обществени поръчки, надвишаващи 2 млрд. лева за целия период, каза още Цеков.