Експертите от Световната банка се очаква скоро да предложат варианти за тарифи и обхват на тол системата, която ще бъде въведена у нас поетапно през следващата година. След това те ще бъдат подложени на обществено обсъждане, като ще трябва да се премине и през процедура по одобрение от страна на ЕК. Това съобщи министърът на регионалното развитие Петя Аврамова. 

Инвентаризацията на републиканската пътна мрежа е показала, че в отлично състояние е настилката на 12 на сто от пътищата, добро е на 27 процента, задоволително - на 23 на сто, незадоволително на около 13 на сто и лошо на една четвърт от пътищата. В най-лошо състояние е третокласната пътна мрежа - данните показват, че близо 8000 км се нуждаят от ремонт. Необходимо е и обновяването на 112 пътни съоръжения, за които по първоначални оценки са необходими 165 млн. лв.

Министър Петя Аврамова напомни за подготвената нова наредба за проектиране на пътища, в която една от мерките за подобряване на безопасността на пътуване е завишаване на изискванията за отводняване на пътното платно, за да се избегне създаването на условия за "аквапланинг". 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството информира още, че съвсем скоро се очаква експертите от Световната банка да предложат вариантите на тарифиране и обхват на тол системата, които ще бъдат подложени на обществено обсъждане. 

Аврамова подчерта, че през 2019-а ще бъдат изградени близо 119 км нови пътища. Индикативната стойност на проектите е около 1 млрд. лева, като финансирането ще дойде от бюджета и от евросредства. Аврамова потвърди, че целта е магистрала "Хемус" да бъде готова до 2024 г., а при добра организация амбицията е магистрала "Струма" да бъде завършена в предвидените срокове - до 2023 г.