Ценовите оферти на двете фирми - американската "Дженеръл Дайнамикс" (General Dynamics) и финландската "Патриа" (Patria), допуснати до следващия етап в процедурата за реализация на проекта за бойни бронирани машини на Сухопътните войски, бяха отворени днес в Министерството на отбраната.

Междуведомствената работна група ще извърши оценка на подадените ценови предложения, съобщиха от Министерство на отбраната. Предстои да бъдат извършени полеви тестове на предложените машини за проверка на съответствието на заявените параметри със заложените тактико-технически изисквания за механизираното отделение (въоръжение и мобилност) и комуникационно-информационните системи на бойната бронирана машина.

С участниците, преминали успешно полевите тестове, ще има преговори за подобряване на офертите, след което ще бъдат класирани в низходящ ред.

За резултатите от дейността си Междуведомствената работна група ще изготви доклад до министъра на отбраната, съдържащ класиране на участниците, както и предложение за избор на изпълнител, или за прекратяване на процедурата.

На отварянето на офертите днес присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, представители на фирмите, както и директори на дирекции от МО.

Какво ще купува държавата

По проект е планирано придобиване на 150 единици бойна и специална техника за три батальонни бойни групи.

Министерство на отбраната определя батальонните бойни групи като интегрирани тактически военни формирования за провеждане на операции, притежаващи гъвкава структура, необходимата подготовка (за съвместни или самостоятелни действия), подходящо оборудване и екипировка (за всякакви условия на оперативната обстановка), в състояние да провеждат пълния спектър както от бойни операции така и операции в отговор на кризи.

Предвижда се придобиването на не по-малко от 90 единици бойни бронирани машини за механизирано отделение, както и не по-малко от 60 единици специални (осигуряващи и обслужващи) бронирани машини. Предвижда се придобиване на система за обучение (тренажори, симулатори, документация и др.), автоматизирана система за управление на огъня на самоходна минохвъргачна батарея (АСУОСМБ) за три за батальонните бойни групи, както и комуникационна и информационна система за групите.

Колко ще струва и докога ще се плаща

Прогнозната стойност за придобиване на бойна, специална техника и допълнително оборудване възлиза на 1464 млн. лв. с ДДС, като се извършва на (прогнозно) разсрочено плащане до 2029 г.

За 150-те единици бойна и специална техника са заложени 1224 млн. лв., а за  системи и допълнително оборудване - 240 млн. лева.

Как върви процедурата по проекта

На 8 юни 2018 г. парламентът одобри проекта за инвестиционен разход (ПИР) "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада".

На 5 август 2019 г. беше даден ход на процедурата за инвестиционен проект "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада", стартира на 5 август 2019 г. като искане за предложение беше изпратенo до фирмите, потенциални изпълнители на проекта - "Патриа" (Patria), "Некстер" (Nexter), "Дженеръл Дайнамикс" (General Dynamics) и "Артек" (Artec GmbH).

В началото на 2019 г. бяха направени срещи с четирите компании, в рамките на които бяха обсъдени въпроси по отношение на техническите изисквания, критериите за оценка, методиката за оценка на офертите, индустриалното сътрудничество, дял местно производство и други.

Със заповед от 22 ноември 2019 г. на министър-председателя беше създадена междуведомствена работна група за оценка на получените оферти, която започна работа на 18 декември 2019 г., припомнят от Министерството на отбраната. Работата по проекта, който е от особена важност за модернизирането на Българската армия, продължава, допълват от военното ведомство.

Кои са компаниите

Patria е собственост на Финландската държава (50,1%) и норвежката Kongsberg Defense & Aerospace AS (49,9%). Patria на свой ред притежава 50% от норвежката Nammo (един от най-големите производители на амуниции и ракетни двигатели) и заедно тези три компании формират водещо северно партньорство в областта на отбраната.

General Dynamics е глобална аерокосмическа компания от военната индустрия. Произвежда от бизнес самолетите Gulfstream и бойни превозни средства до подводници и комуникационни системи с ядрено захранване. Предлага продукти и услуги в бизнес авиацията; бойни машини, оръжейни системи и боеприпаси; IT; корабостроене и кораборемонт.