След месеци напрежение около изтребителите предстоят очаквано трудни дни и за другите два скъпи проекта за модернизация на армията. За ново въоръжение копнеят и Военноморските сили, и Сухопътните войски. Трябва да бъдат закупени нови кораби и бойни машини за 2.5 млрд. лева. Военните разходи набъбват сериозно с предвиденото плащане на 2.1 млрд. лева за изтребителите.  

Заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов изрази очакването си до края на годината да се подпишат договори и по тях. Продължаваме позитивната вълна от F-16, отбеляза високопоставеният военен.

Другите проекти: Кораби и бойни машини за пехотата

Имаме уверения от правителството, че инвестициите, предвидени за останалите два проекта за модернизация на въоръжените сили, ще се случат, каза Ефтимов. Покрай сделката за изтребителите се разбра, че се отлагат планираните в бюджета за тази година разходи от 271 млн. лв. по другите проекти за модернизация на армията.

Вицеадмиралът обаче смята, че отлагането не е от голямо значение, тъй като и в двата проекта са предвидени гъвкави схеми на плащане. При сключени до края на годината договори изпълнението им ще започне от 2020 г. Такива са плановете, било наваксано лекото изоставане по проекта за Сухопътните войски.

Корабите: Как започна проектът

В средата на юли 2018 г. парламентът одобри актуализиран проект за "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили".

Актуализация на стария проект от 2016 г. се наложи поради прекратяването му в края на 2017 г. заради липса на кандидати за неговото изпълнение. Всъщност кандидат имаше. В установения краен срок за подаване на оферти - на 23.10.2017 г., постъпи само една оферта от "МТГ-ДЕЛФИН" АД, която покриваше изискванията на Министерство на отбраната. В процеса на подготовка за сключване на договор, на 20.12.2017 г., представителите на фирмата депозираха писмо, с което обявиха, че се оттеглят от участие в преговорите. Като основна причина те посочиха (по информация от МО) влязлото в сила от 01.01.2017 г., облагане с ДДС, което не беше предвидено при приемането на проекта за инвестиционен разход от Народното събрание през 2016 г.

С актуализацията от 2018 г. беше вдигнат таванът на разхода за нови кораби - от 820 милиона лева на 984 млн. лв. с ДДС, като разликата от 164 млн. лв. спрямо приетия през 2016 г. проект е разпределена за плащане през 2025 г. и 2026 г. (Датите са гласувани на 19 юли 2018 г.) Ще се плаща разсрочено - прогнозно до 2026 г. с начало 2018-а (според проекта на работната група към МО).

Сумата включва разходите за придобиване на два многофункционални модулни патрулни кораба, първоначалния комплект ЗИП, средствата за обучение, обучението на екипажите на двата кораба и първоначалната интегрирана логистична поддръжка (за период от 3 г.). Сумата не включва боеприпасите, както и цялото оборудване, което попада в обхвата на т.нар. оборудване, доставяно от държавата (Government Furnished Equipment -GFE) (криптографски средства и др.).

Очаква се при успешно завършване на процедурата първият кораб да бъде доставен на ВМС до края на 2023 г., а вторият - до края на 2024 година.

Не можеше ли да се мине с модернизация: явно не

След гласуваната от всички групи в НС (без "Воля") актуализация Красимир Каракачанов подчерта, че съветските кораби на въоръжение са толкова стари, че е въпрос до три години те да излязат от употреба. Командването на флота е преценило, че са необходими четири кораба, но ние започваме този проект с два, уточни министърът.

В разработка на МО по проекта пише, че "патрулните кораби, на въоръжение в момента, се експлоатират над 30 години, не са оперативно съвместими със силите на НАТО, което прави невъзможно тяхното участие в колективната отбрана на Алианса, което от своя страна води до спад в доверието към Република България от страна на съюзниците от НАТО и ЕС. От друга страна, пълната модернизация на фрегатите клас Е-71 (3 са белгийско производство, придобити като втора ръка през 2005 г. и 2008 г.) ще повиши способностите на ВМС в средно-срочен план (до 10-15 години), но ще изисква почти същия финансов ресурс за реализация, както придобиването на нови патрулни кораби. С излизането извън строя на корабите руско производство, поради изтичане на жизнения им цикъл (до 2-3 години), ще се задълбочи дефицитът от корабни единици. В това отношение подмяната им с нови патрулни кораби няма алтернатива".

На какви изисквания трябва да отговарят новите кораби

Конструкцията, дизайнът и пропулсивната уредба на кораба трябва да осигуряват:

 • автономност от минимум 7денонощия самостоятелно плаване (вода и провизии за 14денонощия);
 • далечина на плаване не по-малка от 3000 морски мили при икономична скорост14 възла;
 • максимална скорост не по-малка от 22 възела и поддържане на скорост 12 възела при вълни 5 бала;
 • екипаж от 60 до 80 човека (без екипажа на вертолета, техническия персонал за него и бординг група от силите за специални операции);
 • възможност за настаняване на допълнителен личен състав от минимум 25 души;
 • базиране и опериране с вертолет (площадка за кацане, фиксиран хангар и необходимите системи за 1 вертолет тип AS 565MB "Panther");
 • изпълнение на свойствените задачи в условията на използване на Ядрено, химическо и биологическо оръжие (ЯХБО);
 • приемане и предаване на течни и твърди товари на ход;
 • удовлетворяване изискванията за проектиране и строеж на военни кораби клас 18/52 "Корвета" на класификационна организация, член на IACS (International Association of Classification Societies) от държава, член на НАТО (Bureau Veritas, Lloyds Register, American Bureau of Shipping), което означава одобрение на проекта от класификационната организация и наблюдение на строителството.

Кои може да са доставчиците на нови патрулни кораби

През април 2019 г. три фирми подадоха оферти: "Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG" (Германия), (отново) "МТГ - Делфин" (България) и "FINCANTIERI" (Италия). Четири са основните показатели за оценка - "способности", "цена" "индустриално сътрудничество", "интегрирана логистична поддръжка". Най-напред са оценени техническите характеристики, както и предложенията, свързани с показателите "индустриално сътрудничество" и "интегрирана логистична поддръжка".

Вторият етап от работата на комисията е оценка на ценовите оферти, които бяха отворени в края на месец май. До 12 юни трябва да е приключила (по съобщение на МО) подготовката на доклад за оценка на най-добрата и най-изгодна оферта, като този доклад трябва да е депозиран в Министерски съвет. Там трябва да се вземе крайно решение за избор на доставчик, преговори с него и подписване на договор - според очакванията - до края на годината. Доставчик трябва да осигури поддръжката през първите три години, след което ще се подпише дългосрочен договор, като целта е това да стане с компания в България, по тази причина се залага на критерия "индустриално сътрудничество".

На 6 юни Красимир Каракачанов заяви, че до забавяне на проекта за ВМС може да се стигне само ако до 12 юни, като се подготвя докладът, се окаже, че ценовите и техническите параметри имат пропуски. При евентуален такъв вариант ще дадем възможност на трите участващи фирми да си коригират офертите до рамките, гласувани от парламента, отбеляза министърът в отговор на депутатски въпрос.

Какво ще се купи за пехотата и за колко

Грандиозен проект е планиран и одобрен за Сухопътните войски. Ще се купи бойна и специална техника и допълнително оборудване за общо 1.464 млрд. лв. с ДДС, които ще се платят разсрочено. За придобиване на 150 единици бойна и специална техника са планирани 1.224 млрд. лв. За придобиване на системи и допълнително оборудване - 240 млн. лв.

Финансирането е разсрочено - с прогноза да продължи до 2029 г. с начало 2018 и 2019 г. (според заложеното от работната група при МО)

Проектът включва не само придобиването на бойна техника за механизирано отделение, специална техника за формированията за бойно осигуряване и поддръжка, допълнително оборудване, но обхваща и обучението на персонала, който ще експлоатира техниката.

Намерението е с новата бойна и специална техника и оборудване да се постигнат основни способности на три батальонни бойни групи (ББГ) от състава на механизирана бригада.

Предвижда се придобиването на поне 90 бойни бронирани машини за механизирано отделение и не по-малко 60 специални (осигуряващи и обслужващи) бронирани машини. Наред с това се придобиват системи и допълнително оборудване:

 • система за обучение (тренажори, симулатори, документация и др.);
 • автоматизирана система за управление на огъня на самоходна минохвъргачна батарея (АСУОСМБ) за трите ББГ;
 • комуникационна и информационна система за трите ББГ.

Как ще се реализира доставката

В Министерство на отбраната смятат, че оптималният вариант от военно-техническа гледна точка за реализация на проекта е да се придобият нови и стандартизирани в НАТО отбранителни продукти чрез лицензионен трансфер на технологии, като целта е местно производство на машините и на интеграцията на подсистемите, оборудването и въоръжението им. Предвижда се това да стане с "достатъчно участие на български производствени фирми при спазване на българското и европейското законодателство". След придобиване на машините, системите и оборудването в България ще се изпълняват минимум следните дейности: поддръжка, модернизация и надграждане за целия им жизнен цикъл. Лицензионният трансфер да позволява и създава предпоставки за износ на произвежданите отбранителни продукти на трети пазари.

Проявили интерес към проекта компании са "Артек", "Дженерал дайнамикс", "Некстер" и "Патриа", разкри на 6 юни Каракачанов. На тях ще бъдат изпратени писма, за да изпратят те на свой ред оферти. С изпращането на писмата на практика процедурата стартира, каза тогава Каракачанов.

Може да се смята, че писмата са изпратени, никой не се е отказал, дори има още желаещи.

Какви са рисковете пред проектите

И пред двата проекта за модернизация на въоръжението водещият риск е "недостиг на финансови средства": недостиг на пари за реализацията на проектите или намаляване на вече определените средства "в следствие на непредвидени обстоятелства, като непланирано участие в операции (мисии), в ликвидиране на последствията от природни бедствия и др." Друг възможен риск (технически) е несключване на договор за реализация на проектите или пък забава в изпълнението им. Като трети (политически и стратегически) се посочва евентуална "рязка промяна на визията и приоритетите за изграждане на Въоръжените сили". Такава промяна може да се отрази на един от проектите или на двата.

Красимир Каракачанов каза на посочената дата, че амбицията е била и трите големи модернизационни проекта за армията да се движат паралелно, но това технически било невъзможно. Проект за кораби е правен, механизмът е отработен. Проектът за бронираната машина се движел най-бавно, тъй като такъв въобще не е изработван. Вицеадмирал Евтимов обаче успокои, че изоставането с проекта за пехотата е наваксано.

Как завърши сделката за изтребителите

Да се върнем към началото - към вече уговорената (узаконена) сделка. Сбъдна се моята голяма мечта, славната българска авиация ще има бъдеще и ще има наистина една бойна авиация, която заслужава уважение. Това са думи на председателя на парламентарната Комисия по отбрана Константин Попов, след като в Държавен вестник бяха обнародвани и трите закона, свързани с придобиването на новите изтребители F-16 Block 70 (Ф-16 Блок 70).

Депутатът от ГЕРБ Константин Попов, който е генерал от резерва, бивш началник на отбраната и бивш командир на ВВС, отбеляза, че оттук нататък следва трудното: да се прецизират много добре ресурсите, които имаме; начинът, по който ще бъдат обучавани летци и инженерно-технически състав, да бъде изградена инфраструктура.

Наскоро министърът на отбраната Красимир Каракачанов изтъкна, че ще трябва да се правят разходи за инфраструктура за новите машини, защото за разлика от други държави, в България не е изграждана такава.

Както е известно, договорени са осем изтребителя. Те ще бъдат доставени на етапи: първите два самолета би трябвало да бъдат получени до средата на 2023 г., още четири - до края на с.г., последните два самолета до края на първото тримесечие на 2024 г. На последните два ще се обучават пилоти до ниво инструктори. Оперативна готовност на самолетите трябва да е постигната в края на петата година от датата на влизане в сила на договора.

За да се плати по сделката, парламентът актуализира държавния бюджет за 2019 г. и увеличи разходите по бюджета на Министерството на отбраната с 2,1 млрд. лева, които ще се използват за закупуването на нов тип бойни самолети F-16 Block 70 (Ф-16 Блок 70). Актуализацията се наложи, за да се допълни сумата от вече гласуваните 1,8 млрд. лева. Беше емитиран и държавен дълг.

Очакваше се, че президентът ще наложи вето и върху промените в закона за бюджета за 2019 г., свързан с финансирането на сделката. Надежда за това изразиха от БСП. Но вето не последва, защото Румен Радев не бил против него.

Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане (до 31 юли) от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка в Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава (1.5% годишно). Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите.