Търговци на едро задържат лекарства в складовете си, което води до дефицит. С тези данни разполага Министерството на здравеопазването, съобщи пред журналисти заместник-министърът Александър Златанов. По-рано той бе на среща с представители на фармацевтични производители, фармацевтичния съюз и Асоциацията за развитие на паралелна търговия с лекарства.

При първите проверки са установени нарушения, но това още не е системен проблем, защото са минали само 20% от инспекците. Златанов уточни, че ще има санкции за виновните фирми, които задържат лекарства в складовете си. 

Масови проверки ще се извършват по цялата верига - и при търговците на едро и в аптечната мрежа.

Към момента е установено, че десетина лекарства липсват от аптечната мрежа, но Златанов не уточни кои са точно те. Липсата в повечето случаи е резултат от недостиг по цялата верига - от съставките до доставките към България, допълни зам.-министърът на здравеопазването.

"В момента се събрахме, за да се подобри комуникацията между отделните звена. Виждам желание да направим необходимото, така че българинът, който има нужда от медикамент да може го получи и да бъде спокоен, че в бъдеще няма да има липса на жизненоважни медикаменти", допълни Александър Златанов.

На следващата среща ще се обсъди дали аптеките ще получават информация за наличностите в складовете на търговците на едро на лекарства, уточни той. 

Властите обещаха активно инфомиране за причините за недостиг на лекарства на българския пазар, съобщи Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства.

"Решението, което беше взето, беше веднъж месечно да се провежда среща и да се обменя активно информация, каквито са препоръките на Европейската агенция по лекарствата", заяви тя пред журналисти.

На първо място тя посочи, че трябва да имаме пълно информиране за недостига на лекарства. "Да имаме проактивен компонент, да се намали административната тежест и сроковете спрямо паралелния внос чрез процедури, а не чрез нормативни промени", поясни Маринкова.

Второто, което предлага асоциацията е да има ясни планове какво следва, когато има установен принудителен недостиг, т.е. как слиза информацията до лекуващия лекар и до изписващия лекарството фармацевт.

Председателят на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства поясни колко е важно да се посочват указанията, които държавата дава към хората във веригата за предоставяне на медицинска помощ - към лекаря, към фармацевта, когато определено лекарство го няма.

Асоциацията предлага на трето място безкомпромисно контролиране и недопускане на незаконни практики и престъпления с лекарства, за което е необходимо да се вложи целия контрол от страна на властите.

Относно хората с астма Боряна Маринкова коментира, че първо ще се обмени информация между всички институции, за да се потвърди този недостиг на лекарства обективен ли е, принудителен ли е и какви са причините за него, за да може да се действа.

Кои точно лекарства са това - ще бъде обект на други разговори, коментира тя. По думите й не бяха коментирани на днешната среща и тези медикаменти, които липсват в складовете на едро.

"Обективна спекулация е и субективно твърдение е, че умишлено се задържат лекарства в складовете", увериха от асоциацията в отговор на журналистически въпрос. И това също не е било обект на срещата днес.

Боряна Маринкова препоръча: "Притежателите на разрешение за употреба, производителите, в основния брой случаи, доставят лекарствени продукти в количества, значително по-големи, в някои случаи, от нуждите на българските пациенти. Проследимостта трябва да бъде подобрена, за да се гарантира, че тези лекарствени продукти, остават в България и стигат до българския пациент и не се изнасят".

Данните показват, че около 40% от опаковките на лекарствата, отпускани по лекарско предписание, се верифицират и отпускат, не 100%. 60% се отпускат на пациент, без да се отпишат.

"На практика системата не знае, че са отпуснати на пациент", обявиха след срещата в Министерството на здравеопазването.

"По закон всеки от участниците във веригата на снабдяване има определени задължения. Притежателите на разрешение за употребя трябва да поставят индивидуален идентификационен белег, тоест код на всяка опаковка и да го въведат в системата. Търговците на едро, само при определени случаи трябва да сканират този код. Търговците на дребно, тоест аптеките, при всяко отпускане на лекарство на пациент, трябва да верифицират тази опаковка и да я отпишат от системата, за да придобие тя статус в системата "отпусната на пациент". От там нататък никой в Европа, тази конкретна опаковка, не може да я отпусне отново", заявиха от здравните власти.

От седмица са започнали проверки от Изпълнителна агенция по лекарствата, съвета по реимбурсиране и Регионалните здравни инспекции, стана ясно още на брифинга.

Нормативно е уредено аптеките да "виждат" наличностите в складовете на търговците на едро с лекарства, но Специализирана електронна система за проследяване и анализ (СЕСПА) на лекарствените продукти трябва да бъде усъвършенствана. Това каза пред журналисти Велина Григорова, председател на Българския фармацевтичен съюз. По думите ѝ нормативният текст е обнародван през август 2022 г., но СЕСПА трябва да бъде технически доразвита.

"От аптеките не искаме да знаем цените и количествата на лекарствата в складовете на едро", а само наличностите, обясни Григорова. По думите ѝ целта е, при евентуален отказ на търговеца на едро да предостави лекарства на дадена аптека, да има обосновка на отказа.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз обясни, че от години предлагат да имат възможност за генерично заместване, както и създаване на "канал" за докладване на липси. "От съсловната организация не смятаме, че проблемът с верификацията е водеща причина за липса на лекарства, тъй като голяма част от лекарствата, които липсват на пазара, изобщо не достигат до аптеките и реално те не могат да бъдат верифицирани", обясни Григорова.

Недостиг на лекарства има по цял свят и почти постоянно, като причините може да са производствени, търговски или повишено потребление, посочи още тя.

В страната ни има повишено потребление на лекарства, има реекспорт, има вертикална интеграция, така че част от лекарствата достигат само в определени аптеки, а не до всички, обясни Велина Григорова.

От Българската асоциация на търговците на едро с лекарства уверяват, че не задържат лекарства в складовете си, предаде БТА. Дори и сред някои търговци на едро да има такава практика, то те не са част от асоциацията и е редно институциите да направят проверки, заяви Оля Василева, директор на БАТЕЛ.

Тя посочи, че по време на днешното заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването зам.-министърът на здравеопазването Александър Златанов не е споделял информация за задържане на лекарства в складовете.

Искането на аптеките да знаят какви са наличностите в складовете на едро Василева коментира, че Специализираната електронна система за проследяване и анализ (СЕСПА) на лекарствените продукти е достатъчно прозрачна, така че да дава реален достъп на институциите да знаят за кои лекарства е възможно да има недостиг. "Ние ежедневно докладваме наличностите в Изпълнителната агенция по лекарствата и от агенцията във всеки момент могат да видят къде какви наличности има, не знам защо и аптеките искат да "виждат", добави Василева.

По думите ѝ е възможно даден търговец на едро да снабдява една аптека с определен медикамент, но да не предоставя същия медикамент на друга аптека заради няколко възможни причини - подписани определени договори, неизвършени плащания, коректност във взаимоотношенията.

"Смятам, че ние работим добре като заинтересована страна във веригата за доставки", каза още Василева. До следващата седмица ще изработим разумни предложения за работещи решения, добави тя.

По-рано днес се състоя първото заседание на Специализирания съвет за контрол над лекарствоснабдяването. В едноседмичен срок членовете му трябва да изпратят своите предложения до Министерството на здравеопазването за решаването на проблема с недостига на лекарствени продукти. 

Специализираният съвет за контрол над лекарствоснабдяването е създаден от министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и ще заседава регулярно или в режим на спешност при риск от дефицит на лекарствени продукти. В съвета са включени представители на здравните власти, на регулатора и на участниците във веригата на лекарствоснадбяването у нас.

Целта на съвета е да се оптимизира контролът върху обезпечаването на пациентите с лекарства.

Той се събира и анализира информация за потенциален недостиг на лекарства и ще предприема спешни действия за осигуряването на достатъчни количества от лекарствените продукти, необходими за терапията на българските пациенти.