Правителството прие решение за прекратяване на договора за концесия на жп гара Пловдив, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Предложението за прекратяване на договора е направено от концесионера - ДЗЗД "Железопътна гара - Пловдив" с управител Миролюб Столарски.

Договорът за концесия на гарата в Пловдив е сключен през 2013 г. и е влязъл в сила през 2015 г. Причината за прекратяване на концесионния договор са започналите от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) строителни дейности на територията на гарата по проекта за развитие на жп възел Пловдив, който се финансира със средства от Европейския съюз.

Строителството ще препятства ползването на обекта на концесия за продължителен период от време.

Със същото решение правителството упълномощи министъра на транспорта и съобщенията да сключи споразумение с концесионера за предсрочно прекратяване на договора по взаимно съгласие на страните. Прехвърлянето на гаровия комплекс за управление към НКЖИ ще позволи на компанията да продължи с ускорени темпове работата по изграждане на жп възел Пловдив и градската железница.