Цената на "Гражданска отговорност" засега ще остане стабилна - уверяват и политици, и застрахователи. На второ четене бюджетната комисия в парламента прие лимита за обезщетение при починал в катастрофа близък човек. Таванът ще е 5000 лева, но ще важи само за братя, сестри, баби и дядовци или други хора, които могат да докажат, че са били емоционално свързани с починалия.

Обезщетението за най-близките няма да има горна граница и ще се определя от съда. Под "най-близки" се има предвид: родители, деца и съпрузи на починалия.

Ако този вариант на текстовете в Кодекса за застраховането бъде приет и в пленарната зала, това ще означава, че засега застраховката "Гражданска отговорност" няма да поскъпне драстично.

"Всъщност е едно решение, от което всички страни не са доволни, но да бъдат доволни 3-те милиона български автомобилисти искам да кажа, че е крайно време да се претендират имуществени вреди, които биха били много по-верни, отколкото лесното присъждане на базата на свидетелски показания кой колко е обичал починалия", каза председателят на Бюджетната комисия Менда Стоянова.

"Да, би довело до краткосрочна стабилност, но не променя посоката в това, което ние бихме искали - да се плащат имуществени вреди. Цената на "Гражданска отговорност" не е политика, а математика - тя ще зависи от това колко са загиналите, каква е съдебната практика, какви са присъдените обезщетения", каза Светла Несторова от Асоциацията на българските застрахователи.