Българската агенция за безопасност на храните е взела проби за лабораторно изпитване по официален контрол от яйцата с произход Украйна (изследват се за радиоактивност, тежки метали, инхибитори и остатъци от ветеринарномедицински препарати), посочват от БАБХ.

Окончателните резултати ще бъдат готови утре - 24 март.

От агенцията уточняват, че в периода от 9 до 19 март в страната са внесени пресни кокоши яйца за директна консумация, клас А, от Украйна и Латвия - общо 2 608 200 броя.

"Всички пратки са придружени от необходимите съпроводителни документи, ветеринарни сертификати и са от ферми с доказан произход, одобрени за внос в ЕС. Яйцата са постъпили в одобрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) складове на територията на страната. Яйцата с произход Украйна са придружени от протоколи за извършен лабораторен анализ. Въпреки това, за да гарантира безопасността на яйцата за българските потребители БАБХ взе проби за лабораторно изпитване по официален контрол от яйцата с произход Украйна. Анализите се извършват в държавна лаборатория от системата на БАБХ", посочват от агенцията.

Складовете, на територията на страната, получаващи пресни яйца от трети държави, са поставени под ежедневен ветеринарен контрол.

Всички яйца носят на черупката си съответния код доказваш произхода им.

От Агенцията по храните напомнят на потребителите, че могат да различат яйцата с произход от български ферми по печата на черупката, започващ с обозначението BG.