В срещата са участвали вицепремиерът Симеон Дянков, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, главният архитект на София Петър Диков, синдикът на дружеството Цветан Банков и представители на синдикатите в предприятието, предаде БТА. От страна на облигационерите са били Дейвид Чарнин - вицепрезидент и главен икономически съветник на "Йорк Кепитъл миниджмънт", Правин Банкер от "Глобал файненшъл нетуърк" и Седрик Банкер от "Болкан кепитъл мениджмънт".
Двете страни са решили да бъде създадена работна група, която в най-кратки срокове да предложи варианти за бъдещето на "Кремиковци". Те трябва максимално да гарантират интересите на държавата, на работниците в металургичния комбинат и на облигационерите.
По всяка вероятност събранието на кредиторите на металургичния комбинат „Кремиковци” ще се проведе през октомври. Тогава ще се вземе решение какво ще стане с комбината – дали ще бъде затворен или пък ще продължи да работи, каза пред  „Фокус” синдикът му Цветан Банков след днешната работна среща с представители на облигационерите в комбината и премиера Бойко Борисов.
На срещата не е бил поставян въпросът за закриването на комбината. В момента само се обсъждат различните варианти за бъдещето на дружеството.
Продължава процедурата по трансформиране на задълженията на „Кремиковци” в част от капитала на дружеството. До 17 август кредиторите имат право да капитализират задълженията на комбината (без публичните като мита, такси, данъци, акцизи, които не могат да бъдат апортирани в търговски дружества). Вземанията им ще бъдат оценени от вещи лица от Агенцията по вписванията. След като се запознаят с оценките, всеки кредитор ще вземе окончателно решение дали да трансформира вземането си в част от капитала на дружеството или пък не. След като приключи тази процедура в зависимост от това съдът ще насрочи събрание на кредиторите, на което да се обсъди план за оздравяване.
Цветан Банков каза, че не зная защо Софийска община предвижда създаването на технологичен парк на мястото на металургичен комбинат „Кремиковци”.
„Не съм запознат с идеята в подробности. Но „Кремиковци” има достатъчно имоти – огромно е като територия, възможно е тя да се развие по различни начини в това число – запазвайки и сегашния вид на производството си на метали. Има доста терени, които могат да се използват целесъобразно”, каза той. Територията само на външната площадка на комбината е над 20 хил. дка.