Анализът е направен за периода 2005 г.- май 2008 г., по повод коментари в пресата и на сигнали и искания от различи стопански, политически и други субекти за  наблюдаваното в страната увеличение на цените на горивата през първата половина на 2008 г., предаде БТА.
Средните продажни цени на автомобилните горива са по-ниски от същите в страните-членки на ЕС, се констатира в документа на КЗК. Например, нетните цени на едро за 1000 л /без акциз и ДДС/ дизелово гориво са най-ниски в България за 2008 г. спрямо всички нови страни-членки на Съюза. Изключение прави периодът от 25 февруари - 19 май, когато цената е по-висока от тази в Словения. В края на периода цената на едро в България достига равнището и се изравнява с цените в останалите страни.
При сравняване на цените на едро на горивата в България със средните цени в "Европа 15" и в "Европа 27" отново се потвърждава изводът, че цените в България са най-ниски за изследвания период, като разликата се движи от 100 до 200 евро на 1000 литра спрямо средните цени.
Значително влияние, 40-50 на сто върху размера на цените, оказва стойността на акциза и на ДДС. Акцизът и ДДС за България са по-високи от тези в редица страни като например Кипър, Гърция, Испания, Литва, Латвия и други от ЕС.
Пазарът на дребно на горива у нас е с ясно очертана олигополна структура, се посочва в анализа на антимонополната комисия. Първите четири предприятия - "Лукойл България", "Петрол", ОМВ и "Шел" притежават общ пазарен дял над 80%, както на базата на приходите от продажби, така и на базата на броя бензиностанции. Пазарът се характеризира с ценова прозрачност, уеднаквени цени на дребно и сходна динамика на цените за изследвания период. Рязкото повишение на цените на дизела и бензина през изследвания период е в паралел с ръста на цените на суровия петрол. От анализа на цените на дребно на основните вериги от бензиностанции се е установило сходство на цените и еднакъв тренд на изменение на цената за периода.
Следвайки практиката на Европейската комисия и на Съда на Европейската общност, КЗК приема, че наличието на ценови паралелизъм на пазара на горива на дребно, с изразена олигополна структура, не е достатъчно доказателство, за да се установи наличие на картелно споразумение на пазара. Писмени или други косвени доказателства за осъществени срещи, договорки и споразумения за поддържане на еднакви цени не са открити или представени от нито един участник на пазара или от заинтересована страна.
КЗК е установила, че цените, по които рафинерията в Бургас продава продуктите си, се определят на базата на международните котировки на бюлетина Platt's European MarketScan. Този бюлетин се изготвя и публикува от компанията McGraw-Hill чрез усредняването на стойностите на изтъргуваните за конкретния ден горива. От бюлетина е видно, че ценовата динамика на готовата продукция на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД следва динамиката на цените на международните пазари.