17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Најверојатна причина за експлозијата се нашите „браќа“ со потемна кожа!