Кметът на Созопол Тихомир Янакиев изразява в декларация до Министерския съвет несъгласие срещу Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, съобщават на официалната фейсбук страница на Община Созопол.

Заедно с браншовите организации в областта на туризма и рибарството и общинските съветници в Созопол, настояваме законопроектът да бъде оттеглен, или в него да бъде разписан ясен текст, че риболовните и туристически зони се изключват от зоните за строеж на вятърни електроцентрали в морските пространства на Република България, се посочва в документът.

Според Янакиев приемането на този Законопроект ще нанесе съществени щети на риболовния отрасъл, туризма по българското Черноморие и биоразнообразието в акваторията на Черно море.

Към законопроекта не е приложена оценка на въздействието му върху морските екосистеми и риболова. Той ще доведе до спад на туристите и окаже отрицателно влияние върху развитието на общината, като туристическа дестинация. Подобни практики съществуват в други страни, но възобновяеми енергийни източници са изградени в морски пространства, които не граничат с плажни ивици, използвани за туристическа дейност.

Изграждането на възобновяеми енергийни източници в морето може да промени морската екосистема като повлияе на миграцията на рибите, местата за хвърляне на хайвер и хранене. Рибарите изразяват загриженост за шума и вибрациите, които ще предизвикват перките и за електромагнитното поле около проводниците, ще се увеличи замърсяването на морското пространство, пише още в декларацията. Там се посочва също, че създаването на съоръжения, високи над 100 метра на пътя на мигриращите птици "Виа понтика", би нарушило и тяхната екосистемата в региона. В декларацията кметът на Созопол заявява пълната си подкрепа към засегнатите от Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства браншове, изразили своето несъгласие с него, подкрепено с неоспорими аргументи против осъществяването му.

По-рано общинските съветници от "Възраждане" в Бургас внесоха в Общинския съвет декларация против изграждането на ветрогенератори в морето. С документа се предлага бургаските съветници да се обявят против този законопроект.