23 са сигналите и жалбите, подадени в Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас от представители на различни партии и коалиции.

Сигналите са за поставена непрозрачна кутия за машинни бюлетини, възпрепятстване спокойното протичане на изборите, неразрешени предизборни агитации и др., казаха за БТА от РИК.

Подаден е сигнал, че в две села на територията на Община Руен членове на СИК са допускали извеждането на информация от избирателните списъци. РИК е информирана също, че член на секция помага на гласоподаватели да гласуват с машина в Община Царево.

РИК е сезирана и за нарушение на изискването да се създаде параван за гласуване в секция в село Руен. Един от първите сигнали е бил, че кмет на село е бил и застъпник на партия в деня на изборите. Същият е заличен като застъпник.