Едва 8970 българи са регистрирали свои електронни автобиографии за търсене на работа чрез сайта, чиято цел е именно да бъде европейски портал за професионална мобилност, установи БГНЕС. Броят на кандидатите за работа, регистрирани в CV-Online на сайта са 310 083.
За сравнение подадените автобиографии в електронен вариант от нашата съседка Румъния са 24 881, което я подрежда на четвърто място сред страните-членки на ЕС.
На първо място по брой на търсещи работа и мобилност в различните краища на ЕС са италианците - броят на автобиографиите, подадени към сайта е 44 470.
На второ място са испанците с 32 399 автобиографии следвани от поляците с 30 350.
Най-малко работа в друга държава си търсят датчаните - едва 2014 от тях са поснали своето CV за търсене на работа другаде.
Най-много са търсещите работа със специалност, свързана с администрацията, икономиката или правото - 35 933 души.
Следват ги специалистите по продажби, покупки и маркетинг - 23 235 и специалистите по култура, средства за масова информация и дизайн - 18 803 души.
Най-малък е броят на строителите, които си търсят работа чрез европейския портал - 7 929. В сайта са регистрирани 17 325 компании, предлагащи 17 808 работни места.
Най-много са компаниите, предлагащи работни места в Обединеното кралство - 2 360, Испания - 1 588 и Норвегия - 1 446. Най-малко компании предлагат работни места в Исландия и България - 51. Предлаганите работни места са най-много за системни инженери и програмисти - 493 компании търсят такива работници. 473 компании търсят готвачи и 436 търсят бармани и сервитьори.
Най-малко компании - 262, търсят дърводелци и монтажници. EURES - Европейски служби по заетостта - представлява мрежа за сътрудничество създадена, за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското икономическо пространство, Швейцария също е включена.
Партньори в мрежата са обществените ведомства по труда, синдикати и организации на работодателите. Мрежата се координира от Европейската Комисия. Главните цели на EURES са да информира, напътства и съветва работници потенциално готови да се преместят, относно възможностите за работа, както и относно условията на живот и работа в Европейското икономическо пространство, да подпомага работодателите, които желаят да наемат работници от други страни и да насочва и съветва работниците и работодателите в транс-граничните региони.