Добро утро, Митко.

Моля закачи новините на първа, както ги виждаш подредени в смс. Закачи ги и вътре на по-старите.

Благодаря и спокойна работа,
Ади