В постоянно променящата се среда Дир.бг предоставя новини, каталози, развлечения, дискусионни форуми, обяви, комуникационни инструменти.

Най-често промените, осъществени в портала през годините, са били продиктувани от предложенията, идеите и критиките на потребителите. За да запазим тази тенденция и да продължим заедно напред, приканваме всички да изразят мнението си за съдържание, форма и допълнителни възможности в коментарите под новината.

Тъй като наскоро Дир.бг обнови дизайна на една основна част от новинарския сайт Днес.Дир.бг - Темите, където освен всички новини по една тема, бихте могли да прочете анализи и мнения, както и да изпратите авторски такива, да гласувате в анкета или да подкрепите позиция в "Кръстосан огън", да предложите "Идеи" или "Връзки" от други медии и блогове и да разгледате снимки и видеа, можете да коментирате как оценявате новия дизайн, както и функционалността му.

Връзката за мненията на потребителите е отворена и Дир.бг ще развива портала и услугите в съзвучие с техните интереси и очаквания.