Добрев: Натиснахме и пазарът на ток влезе в рамки

Промените в търговията с електроенергия няма да се отразят на регулирания пазар и на битовите потребители.
09:26  |  7 февруари 2018
Зарежда се...


Активизира се Източният маршрут на мигрантите

Миграционната криза в Европа продължава, независимо от намаляването на миграционните потоци от Северна Африка, Близкия Изток и Азия през 2017 г.