Йотова: Европа да направи повече за граничните държави

Европа трябва да направи нещо повече за страните от външните си граници, каквито са България и Италия. Те поемат основната тежест на миграцията.
18:18  |  12 септември 2017
Зарежда се...


Адвокат: Отвеждане на пътни нарушители в РПУ е незаконно

Извеждането на нарушители от трафика и отвеждането им в РПУ ще е произвол и полицейщина, ако не бъде ясно разписано в закон. Сега няма такава разпоредба.