Общо 464 са лишените от свобода в затова във Варна - в корпуса и в двете общежития "Разделна" и "Варна", а надзорно-охранителният състав е 194 души. Това заяви началникът на затвора ст. комисар Йордан Йорданов по време на инспекция на служебния министър на правосъдието Крум Зарков, съобщиха от Министерството на правосъдието. На проверката бяха още главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов.

На 350 лишени от свобода е предоставена възможност да полагат труд. Те най-често са ангажирани с обслужваща и комунално-битова дейност в затвора или работят във външните обекти и цеховете на Държавното предприятие "Фонд затворно дело". Към поделението във Варна функционират четири производствени цеха, три от които се намират в района на общежитието в Разделна.

Снимка: Министерство на правосъдието

Сградата на Варненския затвор е построена през 1929 г., а последното преустройство на корпуса е отпреди шест години. Тогава са изградени 102 помещения на трите етажа, от които 87 спални и три столови за хранене, бани във всички коридори.

Снимка: Министерство на правосъдието

До момента Крум Зарков е инспектирал 12 затвора на територията на страната.

На 11 май, по време на среща с представители на всички синдикални организации в системата на ГДИН и Главна дирекция "Охрана", Крум Зарков заяви, че Министерството на правосъдието е направило много за реформата в местата за лишаване от свобода.