Това обяви председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев на пресконференция след срещата с омбудсмана Мая Манолова.

По думите му тази цена е поискана в заявлението, което е подала топлоелектрическата централа до КЕВР. ТЕЦ "Варна" е заявила 2 милиона мегаватчаса, както и газ, с който да се произведе тази електроенергия. "Това е трета "американска" централа", подчерта Васил Велев.

Според председателя на Управителния съвет на АИКБ КЕВР може да сведе тези 191 лева на 165 лева за мегаватчас, но по-малко няма да може. При такава цена щетата, според Велев, ще бъде от 250 милиона лева годишно.

"В микса, ако ТЕЦ "Варна" замени АЕЦ "Козлодуй", а то няма кой друг да го замени, ще трябва да се надплатят тези 250 милиона лева от домакинствата", каза Велев и пресметна, че това това ще повиши цената на тока с 16 на сто за следващия регулаторен период. Тези изчисления съвпадат и с изчисленията на КЕВР, изтъкна Велев.

Той е категоричен, че бизнесът не може да се съгласи с подобно увеличение и затова ще бъдат използвани всички легални средства да не бъде допуснато това.

Омбудсманът Мая Манолова подчерта, че искането на ТЕЦ "Варна" е абсурдно, защото ако договорите с т. нар. американски централи вече са подписани, то споразумението с тази централа ще бъде подписано тепърва и ще важи за бъдеще време и "подобни фаулове не бива да бъдат допускани".