Върховният административен съд сложи край и на съдебния спор около избора на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор.

Петчленен състав на съда потвърди определението на тричленен състав, че министърът на правосъдието няма правен интерес и не може да обжалва избора на Сарафов, предава БНР.

Върховните съдии са категорични и че именно Прокурорската колегия, а не, както твърди Славов - Пленумът на Висшия съдебен съвет, е органът, компетентен да избира временен ръководител на държавното обвинение.

Борислав Сарафов беше определен изпълняващ функциите главен прокурор на извънредно заседание на 16 юни тази година - само няколко часа след като президентът Румен Радев подписа указ за освобождаването на Иван Гешев заради уронване престижа на съдебната власт.

Министърът на правосъдието оспори това решение пред ВАС и изтъкна, че то е извън компетентността на прокурорската колегия и следва да се направи от пленума на ВСС, който избира главния прокурор.

Пред първата инстанция на съда Славов посочи и че не са спазени правилата за свикване на заседание на прокурорската колегия, не е имало публично оповестяване и обсъждане на кандидати, не са дебатирани професионалните и нравствените качества на избрания.

Жалбата на правосъдния министър остана неразгледана от ВАС с аргументите, че Славов не разполага с правен интерес от оспорването на процесното решение.

След това министърът подаде втора жалба, като настоя петчленният състав да отмени определението на тричленен състав на ВАС и да върне делото за ново разглеждане на първа инстанция по същество.

В жалбата той е категоричен, че неговият интерес е налице, тъй като при избора на Борислав Сарафов министърът е бил лишен от възможността да упражни правомощията си и има правен интерес да се обърне към съда.